Bergen op Zoom

Focusakkoord: GBWP moet terug aan tafel, Petter haalt teugels aan

Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom.

Han Verbeem Han Verbeem

Alweer een rapport in Bergen op Zoom: onderzoeker Menno Spaan heeft in opdracht van burgemeester Petter de uitvoering van het Focusakkoord onderzocht. En het blijkt: de onderlinge samenwerking is nog steeds ver te zoeken. Spaan doet daarom in zijn aanbevelingen een dringende oproep om de gelederen te sluiten. Zo dient de grootste raadspartij GBWP zich weer aan te sluiten bij de overlegstructuren. Petter wil de bevindingen binnenkort in een afzonderlijk raadsdebat bespreken. De bekendmaking van het rapport komt op de dag dat de SP de steun aan het Focusakkoord opzegt.

Door: Han Verbeem

Van échte samenwerking is tot nu toe geen sprake en ondanks de goede voornemens bij de start kwam het al snel tot een terugval, is te lezen in het rapport. Zo gaf GBWP de burgemeester eerder te kennen zich voorlopig afzijdig te houden uit de uitvoeringsbijeenkomsten, omdat er nog té weinig meters worden gemaakt. Andere fracties hebben het akkoord vanaf het begin zelfs afgewezen (Lijst Linssen) of hebben hun handtekening later teruggetrokken (BSD, Steunpunt BoZ/50Plus). Aydin Akkaya, fractievoorzitter GBWP, houdt zijn kruit voorlopig nog droog. “We moeten het rapport nog binnen de fractie bespreken”, zegt hij en kan daarom nog niet inhodelijk reageren. GBWP heeft inmiddels 10 van de 33 raadszetels, sinds het toetreden van Omer Duman (voorheen D66) en daarmee de machtspositie in de raad versterkt.

Uitgestoken hand

Het rapport heeft dan ook de naam ‘Besturen met uitgestoken hand’ en burgemeester Petter hoopt dat het document helpt om de neuzen weer dezelfde richting uit te krijgen. Tientallen gesprekken heeft Spaan gevoerd met onder meer fractievoorzitters, collegeleden en beleidsambtenaren. De aanbevelingen voorzien verder in de vorming van een coördinerend overleg met duidelijke onderlinge afstenningsmomenten.

Algemeenheden

Het rapport van Spaan blinkt volgens een aantal fractievoorzitters echter uit in algemeenheden met adviezen die voor de hand liggen: samenwerken, heldere communicatie, transparantie en iedereen betrekken bij de uitvoering. “Ik heb niets nieuws gelezen”, zegt Louis van der Kallen en ook Ton Linssen (Lijst Linssen) en Joey van Aken (PvdA) zien geen verrassende opmerkingen in het rapport. Rian Govers-Gabriëls (VVD) wil zich nog eerst verder verdiepen in het rapport alvorens te reageren.

Samenwerken enige oplossing

Burgemeester Petter beaamt dat het rapport weinig spectaculairs vermeld. Maar soms is het belangrijk om vanzelfsprekendheden uit te lichten en de noodzaak tot échte samenwerking onderstreept te zien. Petter heeft het volste vertrouwen dat die eendracht ook ontstaat. “Want alleen sámen komen we de bestuurlijke en financiële problemen te boven.” De Bergse burgemeester wil niet de rol van ‘oliemannetje’ op zich nemen, zoals eerder was voorzien voor oud-formateurs Arjan van der Weegen en Ad Verbogt, maar gaat wél de teugels aanhalen en dichter op het proces zitten: “Het is een pas op de plaats, kijken of we de dingen beter en efficienter kunnen doen. Het is de enige weg die we kunnen gaan. We zullen voor deze gemeente keuzes moeten maken en daar moeten we met z’n allen de schouders onder zetten.” Petter kondigt een openbaar debat aan, waarin de raad de verdere koers uitzet.