Halsteren

Forse toename energiebehoefte: extra verdeelstation nodig

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Netwerkbeheerder TenneT wil in de Halsterse Auvergnepolder een nieuw verdeelstation bouwen voor Bergen op Zoom en de achterliggende regio – voornamelijk om in de elektriciteitsbehoefte voor de regio te kunnen voldoen. De bouw van het station heeft ingrijpende gevolgen voor het landschap en daarom voert TenneT nu een omgevingsdialoog en gaat volgende maand in gesprek met omwonenden. Inmiddels is ook de Bergse gemeenteraad geïnformeerd over de noodzaak van het geplande verdeelstation en de kabelverbinding.

Steeds meer bedrijven en huishoudens schakelen over op duurzame energie en de levering van stroom via zonnepanelen en windturbines neemt toe. Ook de behoefte aan stroom stijgt, zo verwacht TenneT. Daarom zijn extra verdeelstations nodig om de stroomvoorziening in goede banen te leiden. Eén van die stations is voorzien in de Auvergnepolder, waar een hoogspanningsverbinding loopt. Ook zal er een extra verbinding komen naar Tholen en Schouwen-Duiveland.

Ambities RES

“De beschikbare capaciteit op de bestaande hoogspanningsstations in Bergen op Zoom en omveving -maar ook de uitbreidingsmogelijkheden en de afstanden- bieden onvoldoende aansluitmogelijkheden voor het behalen van de RES-ambitie voor 2030”, stelt TenneT in een uiteenzetting aan de Bergse gemeenteraadsleden. De RES is de Regionale Energie Strategie waarin gemeenten en het waterschap afspraken hebben gemaakt over de opwek van duurzame energie. “Bovendien wordt verwacht dat de duurzame opwek in 2050 een factor 4 à 5 hoger moet liggen dan in 2030 – om de doelen van het Klimaatakkoord te halen.”

Capaciteitstekort

Daarmee wordt het capaciteitstekort voor het aansluiten van duurzame energie-opwek in de regio alleen maar groter – constateert TenneT. “De ambities op de langere termijn kunnen derhalve niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet.” Naast duurzame opwek gaat elektrificatie en groei van industrie een grote rol spelen in de omgeving van Bergen op Zoom. Ook daarin zal een nieuw station een belangrijke faciliterende rol spelen.”

Schouwen-Duiveland

Het verdeelstation is noodzakelijk om te kunnen voldoen in een toename van stroom voor de regio Schouwen-Duiveland: “Het 150kV-hoogspanningsstation en de 150kV ondergrondse verbinding naar een aansluiting op het landelijk elektriciteitsnetwerk in West-Brabant zijn noodzakelijk, omdat de bestaande twee 50kV-hoogspanningsstations onvoldoende capaciteit hebben om ruimte te geven aan initiatieven voor duurzame energieopwekking.” Het gaat om ondersteuning van de stations in Oosterland en Zierikzee

Toekomstvaste versterking

Ook voor de regio Tholen heeft het bestaande 50kV-net onvoldoende capaciteit. “Een aansluiting op het landelijk elektriciteitsnetwerk in West-Brabant is noodzakelijk. Een toekomstvaste versterking van het net is nodig.” Al met al wordt het netwerk in de regio versterkt door onder meer de bouw van een nieuw hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland, met de aanleg van een ondergrondse kabelverbinding naar Bergen op Zoom en de bouw van een nieuw station van 80/150kV in de Bergse Auvergnepolder.