Bergen op Zoom

GBWP en Lokaal Realisme willen duidelijkheid over regels bij evenementen

Foodstoet editie 2017, stadspark Kijk in de Pot

Han Verbeem Han Verbeem

De raadsfracties van GBWP en Lokaal Realisme stellen de geluidshinder en overige overlast van evenementen aan de orde. Zij willen onder meer van het Bergse college weten hoe en op welke manier deze omgaat met  vergunningen en de klachten van omwonenden afhandelt. Aanleiding voor de vragen zijn bewonersklachten over FoodStoet. Het rondreizende culinaire evenement had het afgelopen weekend de driedaagse seizoensafsluiting op evenemententerrein Kiek in de Pot.

“Hardstikke leuk natuurlijk”, stellen de beide fracties. Toch zijn raadsleden door omwonenden benaderd vanwege de geluidshinder en andere overlast. GBWP-raadslid Alperen Yilmaz is één van de politici die tijdens de FoodStoet bij buurtbewoners is langsgeweest. “Het is al jaren een terugkerend verhaal”, concludeert Yilmaz. Daarom stellen GBWP en Lokaal Realisme naar aanleiding van de klachten een aantal technische vragen aan het college van B&W. Het is niet de eerste keer dat omwonenden klagen over lawaai en raadsleden benaderen. Vier jaar geleden stelde de PvdA raadsvragen over geluidshinder bij de FoodStoet.

Evenementenbeleid

Raadsleden Yilmaz en Rian Govers-Gabriëls (Lokaal Realisme) willen naar aanleiding van de klachten nu duidelijkheid over het totale Bergse evenementenbeleid en over de regels die het college daarbij hanteert. Bijvoorbeeld over geluid en afval en hoe het college omgaat met klachten. “Waar kunnen inwoners overlast melden? Hoe wordt een melding afgehandeld? En: “Wordt bij het verlenen van vergunningen ook gekeken naar eerdere  vergunningen en hoe er destijds met de vergunning is omgegaan door de aanvrager?”

Omgevingsdialoog

De briefschrijvers vragen zich af wanneer het huidige beleid is vastgesteld en of er tussentijdse evaluaties hebben plaatsgevonden. “Welk proces wordt doorlopen als een organisatie een evenementenvergunning aanvraagt of een activiteit meldt”, aldus de raadsvragen aan het Bergse college. Ook willen de partijen weten wanneer organisatoren een vergunning moeten aanvragen voor een evenement en wanneer alleen een melding voldoende is. En ze merken op dat mogelijk een omgevingsdialoog nodig is. “Dit in het licht van de Omgevingswet.”
De organisatie van FoodStoet was dinsdagmiddag niet bereikbaar voor een reactie op de raadsvragen van GBWP en Lokaal Realisme.