Roosendaal

Geduld brengt vis ook voor minder mobiele vissers in Roosendaal

Marco Gabriëls aan de waterkant

Marco Gabriëls aan de waterkant

Kitty Joachems Kitty Joachems

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag hielden Rinus de Weert en Marco Gabriëls een vurig pleidooi op de zeepkist voor meer toegankelijke visplekken. Gabriëls klom in januari van dit jaar ook al eens op de zeepkist om dit onderwerp bij de raadsleden onder de aandacht te brengen. In eerste instantie was hij tevreden met het resultaat.

Want direct na zijn inspraak in januari stelden Martijn Verbeek, raadslid namens de VLP, en CDA-raadslid Sebastiaan Hamans een eigenstandige motie op. Daarin vragen zij aandacht voor de begaanbaarheid en toegankelijkheid van visplekken in de gemeente Roosendaal. In februari werd deze motie unaniem aangenomen. De motie was mede-ondertekend door PvdA-raadslid Paul Klaver en Sanneke Vermeulen die op dat moment nog raadslid was voor de VVD.

Vertrouwen kwijt

Maar donderdagavond leek Gabriëls het vertrouwen toch een beetje te zijn kwijtgeraakt. “De motie is in februari unaniem aangenomen en het zou meegenomen worden in de begroting van 2023. Maar ik kan er niks over terugvinden.” Verbeek en Hamans, de initiatiefnemers van de motie, snappen de reactie van Gabriëls maar weten ook dat de voorbereiding vaak veel tijd kost.

Geduld brengt ook in dit geval vis

Uit navraag bij de wethouder door beide raadsleden blijkt dat er wel actie is ondernomen na het aannemen van de motie. De eerste toegankelijke visplek is inmiddels toegezegd. Deze komt bij de Stokvijver. En er zijn plannen voor meer begaanbare en toegankelijke visplekken. Daarover is ook overleg geweest met de hengelsportvereniging Geduld Brengt Vis. De wethouder werkt op dit moment aan een notitie over inclusiviteit en daarin worden de visplekken meegenomen.

Lees ook: Rolstoelgebruikers kunnen amper vissen in Roosendaal: ‘Het is haast onmogelijk’