Bergen op Zoom

Geen ‘bashen’ maar wel stevige kritiek: Bergse raad wil roer om bij belastingsamenwerking

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Stevige kritiek op de regionale belastingsamenwerking, donderdagavond in de Bergse raadszaal. De raadscommissie heeft moeite met de oplopende kosten, bovendien laat de dienstverlening van de BWB (Belastingsamenwerking West-Brabant) te wensen over.

De dienst is voor klanten onbereikbaar en werkt bureaucratisch. Wethouder Joost Pals herkent zich in de kritiek maar vindt het té ver gaan om de BWB te ‘bashen’ maar hij zal de onvrede zeker overbrengen aan het bestuur – zo belooft hij de commissieleden. Onderwijl hangt een amendement van CDA/V-BoZ in de lucht. Dat staat voor de komende Bergse raadsvergadering op de agenda.

Kosten nemen toe

Raadslid Sander Siebelink van V-BoZ merkt op dat de belastingsamenwerking ooit is opgericht uit kostenbesparing en efficiency. “Maar toe nu toe nemen de kosten alleen maar toe”, merkt Siebelink op.  Zo dienen de gemeenten dit jaar in totaal €297.100 extra op te hoesten om de BWB uit de kosten te houden. Maar ook de komende jaren gaan de bijdragen voor de West-Brabantse gemeenten omhoog.

Tij keren

Ook Bergen op Zoom ontkomt er voor dit jaar niet aan een extra afdracht te doen. Maar bij het raadsvoorstel dienen CDA en V-BoZ een amendement in dat “het tij moet keren.”  Zo dient de BWB “een concreet plan van aanpak te maken” dat nog vóór 1 oktober 2023 duidelijk moet maken hoe “een zichtbare verbetering qua kostenbeheersing en -besparing” bereikt kan worden. Pals adviseert de samenstellers om ook de naburige gemeenteraden te benaderen, waaronder die van Roosendaal.