Bergen op Zoom

Geen mondkapjesplicht in Bergen op Zoom, wel opschorting evenementen

Foto: ZuidWest Update

Han Verbeem Han Verbeem

Burgemeester Frank Petter voert voorlopig geen mondkapjesplicht in. Wel worden deze maand alle openbare evenementen, zoals buurtfeesten, afgelast. Alleen activiteiten voor kinderen zijn nog toegestaan. Dat heeft de burgemeester donderdagmiddag bekendgemaakt, na het overleg met het crisisteam dat hij eerder op de dag heeft gehad.

Petter is “voorzichtig positief gestemd” over de coronaontwikkeligen. Er lijkt sprake van een kentering: de afgelopen dagen is het aantal besmettingen met 19 gestegen, van 139 naar 158. “Deze stijging is minder groot dan die in de dagen daarvoor”, aldus de burgemeester.

Offerfeest niet de oorzaak

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de coronabesmettingen niet zijn terug te voeren tot bepaalde bijeenkomsten. In dat opzicht nuanceert Petter de uitspraak van drie dagen geleden, toen hij nog stelde dat het Offerfeest mede de oorzaak zou kunnen zijn van het hoge aantal besmettingen in Bergen op Zoom. “Dat blijkt niet het geval te zijn. Een specifieke oorzaak of brandhaard hebben we nog niet kunnen vinden.” Wel zou uit analyses van GGD West-Brabant duidelijk zijn, dat deze besmettingen in de privésfeer hebben plaatsgevonden. Het Bergse PvdA-raadslid Adam Ahajaj had de burgemeester al om een dergelijke nuancering gevraagd en daaraan lijkt Petter gehoor te geven.

Toch inzet Roosendaalse Boa’s

De verscherping van de maatregelen heeft deze week vruchten afgeworpen, constateert Petter. De supermarkten voeren een strenger deurbeleid, met controles van bezoekers en ontsmetting van winkelwagentjes. Ook de horeca gaat strenger toezien op de regels. “Dat blijft nog zeker van kracht. We hebben de handhavingscapaciteit opgeschroefd.” Ook is vandaag gebruik gemaakt van het aanbod uit Roosendaal om Boa’s (Buitengewone Opsporings Ambtenaren) uit deze buurgemeente in te zetten.