Bergen op Zoom

Geen verkeerslichten op kruising Markiezaatsweg-Zuiderdreef

©Google Maps

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Er komen geen verkeerslichten op de kruising van de Markiezaatsweg met de Zuiderdreef. Burgemeester en wethouders hebben laten weten dat het een voorrangskruising blijft. Wel wordt het kruispunt opnieuw ingericht.

De gemeente Bergen op Zoom kiest er voor de kruising Markiezaatsweg-Zuiderdreef geen verkeerslichten te geven. Het kruispunt blijft gewoon een voorrangskruising. Wel wordt de middenberm verbreed. Hierdoor wordt het makkelijker om de weg in 2 keer over te steken, omdat je halverwege kunt wachten. Dat is niet alleen handig voor automobilisten, maar vooral voor fietsers en voetgangers.

Voorrangsweg beter voor doorstroming

De gemeente Bergen op Zoom heeft onderzoek gedaan naar de beste inrichting voor de kruising Markiezaatsweg-Zuiderdreef. Daaruit blijkt dat een voorrangskruising het beste is voor de doorstroming op die plek. Verkeerslichten zouden er voor zorgen dat het verkeer te veel opstroopt.

De afgesloten voorsorteervakken komen niet terug. Automobilisten kunnen meteen vanaf de weg afslaan. Er lagen nu al tijdelijke betonblokken om het voorsorteren tegen te gaan. Volgens de gemeente stroomde hierdoor het verkeer al meteen beter door. Als de kruising wordt aangepast, krijgt de weg daarom geen voorsorteervakken meer.

Onderzoek naar toekomstbestendigheid

De verkeersveiligheid op de kruising Markiezaatsweg-Zuiderdreef in Bergen op Zoom houdt de gemoederen al lang bezig. Het CDA en Lijst Linssen hebben de gemeente meerdere keren gevraagd verkeerslichten neer te zetten. Maar dat is volgens de gemeente niet nodig. Een voorrangskruising is genoeg: “Uit onderzoek is gebleken dat die inrichting ook het meest toekomstbestendig is, zowel qua capaciteit, doorstroming als verkeersveiligheid.”

Volgens de partijen is het kruispunt onlogisch aangelegd en hebben extra maatregelen, zoals het aanleggen van betonranden, de situatie alleen nog maar slechter gemaakt. Daar gaat de gemeente wel mee aan de slag: het CDA en Lijst Linssen krijgen een beter ingericht kruispunt.

Nog deze zomer klaar

Volgens de partijen wordt het kruispunt ook alleen nog maar drukker. Zeker als de nieuwbouwplannen in die buurt straks af zijn en er dus meer mensen komen wonen en werken. De gemeente ziet dat anders: “Zelfs als de voorziene woningen in dit deel van de Markiezaten volledig ontwikkeld zullen zijn, zullen de wachttijden op alle richtingen in de spitsuren acceptabel zijn en sluit de kruispuntinrichting goed aan bij de verkeersstromen.”

De verbetering van het kruispunt Markiezaatsweg-Zuiderdreef is deels afhankelijk van de werkzaamheden in de omliggende nieuwbouwprojecten. Maar de gemeente Bergen op Zoom wil proberen de aanpassingen al rond de zomer klaar te hebben.

Lees ook: Lijst Linssen wil verkeerslichten bij Zuiderdreef-Markiezaatsweg

Lees ook: CDA: wanneer komen er stoplichten op Markiezaatsweg-Zuiderdreef?