Bergen op Zoom

Geen verlenging voor krediet bouwclubs: raad wil met schone lei beginnen

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Een meerderheid van de Bergse gemeenteraad heeft besloten het lopende krediet van 4,6 miljoen, voor een nieuw onderkomen voor de bouwclubs, niet te verlengen. Dat werd dinsdagavond duidelijk bij de behandeling van de jaarstukken over 2019. Het college had nog uitstel gevraagd maar de raad volgde een voorstel van de VVD, SP, Punt en GroenLinks. “We beginnen met een schone lei en kijken van daaruit naar wat haalbaar en betaalbaar is”, zo vatte Joost Pals (VVD) het samen. “Het heeft geen zin te blijven leven in een schijnwereld, het geld is op!”

Volgens de gemeentelijke regels over investeringen en afschrijvingen, komen niet-gebruikte kredieten na twee jaar te vervallen. Dat zou ook gelden voor het bedrag van 4,6 miljoen dat de raad in 2018 heeft vastgesteld voor de bouw van een nieuw onderkomen voor bouwclubs. Daarom had het college van B&W het voorstel gedaan om het lopende krediet nog voor één jaar te verlengen. Ook wilde wethouder Van der Velden het komende kwartaal in overleg treden met de Stichting Vastenavend, Stichting Halwana en Stichting Bergse Bouwers. Maar de raad hield voet bij stuk: 19 van de 31 aanwezige raadsleden stemden vóór beëindiging.

Lastige keuzes

“Het zijn lastige keuzes die alles en iedereen gaan raken”, aldus Joost Pals. “Op van alles en nog wat moet bezuinigd worden” Wetend dat de sociale voorzieningen onder druk komen te staan, geeft het volgens Pals “geen pas om nu 4,6 miljoen beschikbaar te stellen.” Dat wil overigens niet zeggen, dat er helemaal geen geld meer is voor de bouwonderkomens, benadrukt hij. “We beginnen nu met een schone lei. Er komt een nieuw plan, maar om daarvoor 4,6 miljoen boven de markt te laten hangen, dat geeft verkeerde verwachtingen.”

Onbehoorlijk

Andere fracties hadden moeite met het voorstel. Louis van der Kallen (BSD) vond dat het plan indruist tegen de afspraken van het Focusakkoord, de nieuwe bestuursafspraken van de raad. Daarbij kreeg hij bijval vanuit GBWP. “Het college moet de kans krijgen om het huiswerk te kunnen doen”, sprak Aydin Akkaya. Hij noemde het voorstel onbehoorlijk en stemde daarom met zijn fractie tegen zowel het amendement als tegen het gewijzigde voorstel. Samen 0164 deed hetzelfde.