Hoeven

Geen vluchtelingen­opvang in Bovendonk in Hoeven

Bovendonk in Hoeven | Foto: Google Maps.

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Bovendonk in Hoeven was even bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in beeld als kansrijke locatie voor de opvang van vluchtelingen. Maar dat is nu van de baan. De gemeente Halderberge is namelijk zelf al bezig met een mogelijke combinatie van de huisvesting van zowel arbeidsmigranten als de opvang van vluchtelingen. En dat op een locatie buiten de kernen.

Halderberge biedt al opvang en huisvesting aan verschillende doelgroepen. Maar deze opvang en huisvesting moet wel verspreid over de dorpen, zodat de leefbaarheid in alle kernen wordt gewaarborgd. De gemeente heeft haar optie van gedeelde huisvesting en opvang gedeeld met het COA, en daarom zijn de potentiële plannen voor Bovendonk van de baan.

Religieus erfgoed

Dat de gemeente liever geen opvanglocatie in Bovendonk wilde heeft verschillende redenen. Zo is Bovendonk onderdeel van het religieus erfgoed van Halderberge. “Het is een Rijksmonument van grote en cultuur-historische waarde”, schrijft de gemeente. “Daarnaast staat Bovendonk midden in Hoeven.” In dat dorp worden momenteel wonen momenteel al arbeidsmigranten op onder andere De Olmen. “Daarom vindt de gemeente Halderberge Bovendonk geen geschikte locatie voor de opvang van vluchtelingen.”

Combinatie

Omdat er wel van de gemeente verwacht wordt om opvang te bieden aan zo’n honderd vluchtelingen, is de gemeente bezig met een andere optie. Momenteel is er namelijk een particuliere initiatiefnemer bezig met een initiatief voor een combinatie opvang/huisvesting. Namelijk de huisvesting van arbeidsmigranten en de opvang van vluchtelingen. Het gaat hierbij om een locatie buiten de dorpen. De gemeente beoordeelt deze plannen momenteel.

Lees ook: Halderberge onderzoekt mogelijkheden voor opvang 100 vluchtelingen