Halderberge

Halderberge onderzoekt mogelijkheden voor opvang 100 vluchtelingen

Foto: Shutterstock

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Nederland ontvangt wekelijks een groot aantal vluchtelingen uit zowel Oekraïne als andere delen van de wereld. De vraag naar opvang voor deze mensen is groot. Daarom vraagt het Rijk aan alle gemeentes om opvang te bieden, voor zowel korte als langere duur. Voor de gemeente Halderberge betekent dit een opvang van ongeveer honderd vluchtelingen.

De opvang van vluchtelingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle gemeenten in Nederland. Het Rijk werkt namelijk aan de zogenaamde Spreidingswet, wat betekent dat gemeentes verplicht worden om deze opvang te bieden. Halderberge kijkt daarom samen met gemeenten in het district de Markiezaten naar de mogelijkheden voor deze opvang. Het gaat om noodopvang, reguliere opvang en huisvesting voor vluchtelingen en statushouders.

Zoals het er nu uitziet moet Halderberge vanaf 2024 zo’n honderd opvangplekken beschikbaar stellen. Daarom is de gemeente nu hard aan het onderzoeken waar deze mensen opgevangen kunnen worden voor maximaal twee jaar. “We kijken hiervoor echt puur naar het aantal dat voor onze eigen gemeente geldt, en niet meer dan dat”, vertelt wethouder Hans Wierikx.

Arbeidsmigranten en vluchtelingen

Eén van de scenario’s die de gemeente onderzoekt, is de samenwerking met een particuliere initiatiefnemer. Die was namelijk al bezig met een initiatief voor de huisvesting van arbeidsmigranten. “We zijn nu aan het onderzoeken of we de huisvesting van de arbeidsmigranten en vluchtelingen kunnen combineren”, vervolgt de wethouder. Waar deze huisvesting plaats zal vinden is nog niet bekend, maar het is in ieder geval wel buiten de kernen.

Na een uitgebreid onderzoek van het bovenstaande scenario wordt het dialoog met de omgeving aangegaan. “We informeren ze en nemen ze dan mee in het proces.” Dat duurt overigens nog wel even. Naar verwachting is in het derde kwartaal van 2023 bekend of dit initiatief door kan gaan. Daarna gaat het voorstel naar de gemeenteraad en wordt er een besluit over genomen.

Lees ook: Gemeente wil 190 asielzoekers opvangen in De Krabbenbossen in Rijsbergen Lees ook: Kantoorpand Jacob Obrechtlaan Bergen op Zoom wordt tijdelijk azc Lees ook: Gemeente wil asielzoekerscentrum bij woonflats Oekraïense vluchtelingen