Roosendaal

Gehoorschade jongeren toenemend probleem

Naima El Azzouzi, raadslid GroenLinks Roosendaal (Foto: ZuidWest Update)

Naïma El Azzouzi, raadslid GroenLinks Roosendaal

Paul Joachems Paul Joachems

Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat er in Nederland jaarlijks ruim 20.000 jongeren bijkomen met gehoorklachten als gevolg van blootstelling aan (te) hard geluid. Naar schatting loopt ruim 40% van de Nederlandse jongvolwassenen hierdoor kans op gehoorproblemen. Dit schrijven Naima El Azzouzi en Chahira Mediani van GroenLinks Roosendaal in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

El Azzouzi en Mediani geven aan dat gehoorschade onomkeerbaar is. En dat het kan leiden tot levenslange aandoeningen als tinnitus, geluidsvervorming en gehoorverlies. Dit kan een negatief effect hebben op de (leer)prestaties, de kansen op de arbeidsmarkt, welzijn, inkomen en sociale participatie.

Oorzaken

“In de meeste gevallen wordt gehoorschade bij jongeren veroorzaakt door langdurende blootstelling aan (te) harde muziek”, vertellen El Azzouzi en Mediani. “Bijvoorbeeld door het gebruik van persoonlijke muziekspelers, maar ook tijdens het bezoek aan uitgaansgelegenheden zoals festivals en discotheken.”

Kan gemeente problemen voorkomen?

Beide fractieleden horen graag of het college op de hoogte is van het toenemend aantal gevallen van gehoorproblemen onder jongeren. En wat de gemeente doet om gehoorschade onder jongeren te voorkomen. Ook vragen zij naar de rol van de gemeente Roosendaal in het voorkomen van gehoorproblemen.

Convenant

“Het hanteren van een geluidslimiet bij evenementen en in uitgaansgelegenheden levert waarschijnlijk een bijdrage aan het voorkomen van gehoorschade. Daarom hebben diverse partijen afspraken gemaakt die opgenomen zijn in het Derde convenant preventie gehoorschade versterkte muziek.” El Azzouzi en Mediani willen graag weten of het college dit convenant kent. “Worden de afspraken die in het convenant zijn vastgelegd gehanteerd bij het verlenen van vergunningen voor evenementen?”

Preventie gehoorschade in APV

Beide fractieleden willen weten of er iets mogelijk is met de APV. Dit is de Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin staat de regelgeving op gemeentelijk niveau beschreven. El Azzouzi en Mediani zijn benieuwd of de preventie van gehoorschade is op te nemen in deze APV.