Roosendaal

Gemeente blijft er bij: Brugstraat kan nog niet naar maximum van 30km

Brugstraat Roosendaal

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente gaat voorlopig niets veranderen aan de Brugstraat in Roosendaal. Om de maximumsnelheid terug te kunnen brengen naar 30 kilometer per uur, moet de hele straat anders worden ingericht. En daarover valt pas een besluit als de omgevingsvisie voor de Brugstraat en het Stationsplein klaar is. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van GroenLinks, D66 en PvdA. En dat is precies hetzelfde antwoord dat Burger Belangen een jaar geleden al kreeg.

Bij een inspraakbijeenkomst op 20 mei waren bewoners en ondernemers het helemaal eens over de situatie in de Brugstraat in Roosendaal. Volgens GroenLinks, D66 en PvdA antwoorden de aanwezigen bijna in koor op de vraag wat er zou moeten veranderen: “Een 30-km zone in de gehele Brugstraat met een bijbehorend handhavingsbeleid.” En ook wat extra zebrapaden om het voor voetgangers en schoolgaande jeugd makkelijker te maken de Brugstraat over te steken.

Eerst omgevingsvisie en Rondje Roosendaal

Maar de gemeente Roosendaal is voorlopig niet van plan een 30km-zone te maken van de Brugstraat. Dat liet ze een jaar geleden ook al weten, toen Burger Belangen wilde dat er iets gedaan werd aan de hoge snelheden die daar gereden worden. Volgens burgemeester en wethouders kunnen ze de snelheid alleen verlagen, als er bijbehorende snelheidsremmende maatregelen worden genomen. En dat zou betekenen dat de Brugstraat helemaal op de schop moet.

In principe kan het dus wel. Maar de Brugstraat moet dan anders worden ingericht. En daarover moeten de gemeente en de gemeenteraad nog met elkaar gaan praten. “De vraag of de Brugstraat en omgeving daadwerkelijk 30km/uur gaat worden, zal beantwoord moeten worden in de omgevingsvisie Brugstraat-Stationsplein en omgeving als
onderdeel van het Rondje Roosendaal,” antwoordt de gemeente op de vragen van GroenLinks, D66 en PvdA.

Brugstraat is nu niet breed genoeg

Hetzelfde geldt voor het aanleggen van verkorte oversteekplaatsen met een middengeleider. Hierdoor kunnen voetgangers de weg in twee etappes oversteken. Maar dat vraagt om een complete herinrichting van de Brugstraat. “De bestaande wegbreedte is onvoldoende voor het aanleggen van de bedoelde verkorte oversteekplaatsen, met een middengeleider,” aldus burgemeester en wethouders.

Bij de besluiten over het Rondje Roosendaal kan de gemeente rekening houden met verkorte oversteekplaatsen. Bijvoorbeeld door op de plekken van de zebrapaden geen parkeervakken aan te leggen. Dan is er wel genoeg ruimte voor een middengeleider. Maar dan moet er dus eerst een besluit genomen zijn over de gebiedsvisie en het Rondje Roosendaal. Pas dan zal ook duidelijk zijn wanneer de Brugstraat aangepast kan worden.

Tweede Kamer ziet graag 30km-zones

Er is een aardige kans dat er dan wel gewoon een maximum snelheid gaat gelden van 30 kilometer per uur. Want de Tweede Kamer heeft al gezegd dat ze een voorkeur heeft voor 30 in plaats van 50. “De leidende maximumsnelheid binnen de bebouwde kom is na een motie van Groenlinks en de SGP in de Tweede Kamer teruggebracht van 50 naar 30 kilometer per uur,” laat de gemeente Roosendaal weten.

Het kan dus zijn dat ook Roosendaal voor meer plekken in de bebouwde kom gaat kiezen voor een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Maar burgemeester en wethouders houden nog een slag om de arm: “Dat moet voor de gemeente Roosendaal nog bepaald worden. Voorlopig zijn er nog geen harde aanbevelingen of richtlijnen vanuit de verschillende verkeerskennisinstituten over de inrichting/profiel van een gebiedsontsluitingsweg met 30 km/uur als snelheidslimiet.”

Pas als de deskundigen hun aanbevelingen of richtlijnen klaar hebben, kan Roosendaal kijken wat ze kan veranderen. “Zodra deze bekend zijn en ook de handhaafbaarheid van de snelheid toereikend is, kunnen we bepalen
welke wegen hiervoor in aanmerking komen.” De bewoners en ondernemers van de Brugstraat zullen hun wensen dus voorlopig nog niet uit zien komen.

Lees ook: Gemeente Roosendaal kan weinig doen tegen hardrijders in Brugstraat