Etten-Leur

Gemeente Etten-Leur wil geen ‘veiligelanders’ in AZC

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Foto: Shutterstock)

Stijn Nooijens Stijn Nooijens

Gemeente Etten-Leur krijgt een asielzoekerscentrum (AZC). Het college is momenteel druk bezig met het afstemmen van de criteria waar de locatie van de opvang aan moet voldoen in samenwerking met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers).

De taakstelling van Etten-Leur is om 161 asielzoekers op te vangen binnen de gemeente. De voorkeur gaat uit om ze op één locatie op te vangen. Mocht dit niet lukken zullen de mensen op verschillende locaties opgevangen worden. In dat geval wordt er een minimum van 55 personen gehanteerd. Daarbij staat het welzijn van zowel de inwoners van de gemeente Etten-Leur als de bewoners van het AZC voorop bij het college.

De locatie of eventuele locaties moeten minimaal twee jaar beschikbaar zijn, maximaal vijf jaar.

Er is bepaald dat de locatie dichtbij het centrum van of Etten of Leur moet liggen. Hierbij is uitgegaan van twee kilometer van het winkelhart van Etten en twee kilometer van het Van Bergenplein als het hart van de Leur. De Locatie zal goed te bereiken moeten zijn te voet of met de fiets. De locatie van het opvangcentrum moet minimaal twee jaar beschikbaar zijn, maximaal vijf. Hierna zal een nieuw meetmoment volgen.

Om eventuele overlast of geluidsoverlast te voorkomen zal de locatie minimaal vijftien meter afstand moeten hebben van de dichtstbijzijnde woning. Deze afstand wordt van pand tot pand gemeten.

Snel integreren is belangrijk.

De gemeente Etten-Leur vindt het belangrijk dat de asielzoekers zich integreren in de samenleving van West-Brabant. De gemeente heeft dan ook de voorkeur om enkel mensen met perspectief op te vangen in de gemeente. “Er worden geen ‘veiligelanders’ geplaatst in de opvang locatie”, laat de gemeente Etten-Leur weten. Het lokale draagvlak van de inwoners wordt voorop gesteld.

De gemeente wil haar inwoners betrekken in het project. Zo worden de omwonenden binnen een straal van 100 meter nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Ook worden kennismakingsdagen georganiseerd. Er zal ook een ‘omgevingsbeheergroep’ in het leven geroepen worden, zodat bewoners, buurtbewoners, afgevaardigden van de gemeente en het COA structureel kunnen overleggen en altijd geïnformeerd zijn.