Roosendaal

Gemeente gaat rijksmonument aan Bloemenmarkt in Roosendaal verkopen

Foto: Google Maps

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal doet het fractiehuis aan de Bloemenmarkt in Roosendaal in de verkoop. Dat antwoordt de gemeente op vragen van de VLP. Het eeuwenoude pand is een rijksmonument, dat gebouwd werd rond 1650. De afgelopen 50 jaar was het monument eigendom van de gemeente en hebben er verschillende diensten in gezeten.

Het monumentale pand aan de Bloemenmarkt 12 in Roosendaal is bijna 400 jaar oud. Het is rond 1650 gebouwd aan de Varkensmarkt, dat later de Bloemenmarkt werd genoemd. Het gebouw is sinds 1971 eigendom van de gemeente Roosendaal. De laatste jaren is het gebruikt als fractiehuis, maar daar komt binnenkort een einde aan. Want als het nieuwe stadskantoor klaar is, het HUIS van Roosendaal, verhuizen de raadsfracties daar naar toe. Het rijksmonument aan de Bloemenmarkt komt dan leeg te staan. De VLP wilde weten wat er met het pand gaat gebeuren en stelde schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders.

Meerdere mensen hebben al interesse getoond

De gemeente Roosendaal laat weten dat ze het monumentale pand wil verkopen via een openbare verkoopprocedure. Ze is daarvoor al regels aan het opstellen. “Er heeft inmiddels een bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden,” schrijven burgemeester en wethouders aan de VLP. “De uitkomsten van dit onderzoek zullen eveneens meegenomen worden bij het bepalen van de kaders voor de verkoop.”

Er zijn ook al mensen die hebben laten weten dat ze het pand willen kopen. “Er zijn meerdere personen die telefonisch hebben geïnformeerd of Bloemenmarkt 12 wordt verkocht. ln verband met de AVG kunnen de namen niet verstrekt worden,” schrijft de gemeente aan de VLP. Raadslid Eric de Regt vroeg zich ook af wat een koper allemaal met het pand mag doen. De gemeente geeft aan dat het monument valt onder het bestemmingsplan Binnenstad. Hierdoor zijn er aardig wat mogelijkheden.

Veel mogelijkheden, maar extra regels voor monument

De gemeente somt enkele voorbeelden op wat de nieuwe eigenaar met het gebouw zou mogen doen: detailhandel, horeca, dienstverlening, kantoor, maatschappelijke voorziening, culturele voorziening, recreatieve voorziening, ambachtelijke werkplaats en sportvoorziening. En je mag er ook gewoon in wonen.

Maar omdat het een monument is, valt het pand ook onder extra regels. Hierdoor vallen er toch weer mogelijkheden af. “Uitgangspunt is dat monumentale waarden niet worden aangetast. Bij veranderingen en/of herbestemming is er in nagenoeg alle gevallen een vergunningsplicht (op basis van Erfgoedwet, erfgoedverordening en Wabo en in de toekomst de Omgevingswet),” aldus de gemeente.

Vraagprijs nog niet bekend

De Regt wil dat het monument goed beschermd blijft. “Kunt u garanderen dat het pand ‘Bloemenmarkt 12’ voor ons en voor ons nageslacht behouden zal blijven en niet onder de slopershamer gaat komen?” vraagt het raadslid. De gemeente denkt dat het pand beschermd genoeg is, door de regels die gelden voor een rijksmonument. Want ze wil zelf ook dat er goed gezorgd wordt voor het fractiehuis. “De gemeente wil ervoor zorgen dat het pand behouden blijft voor nu en in de toekomst.”

Het is nog niet duidelijk wat de gemeente gaat vragen voor het rijksmonument. Het pand is verzekerd voor ruim 1,8 miljoen euro, maar dat is inclusief de inboedel. De woz-waarde is 577.000 euro. En het kost zo’n 22.000 euro per jaar aan onderhoud en vaste lasten. Maar wat het pand precies waard is, moet de gemeente nog uitzoeken. “Er is geen recent taxatierapport en daarmee ook geen getaxeerde waarde.”

Lees ook: Zestien boekjes vertellen geschiedenis Roosendaalse monumenten