Roosendaal

Gemeente heeft liever meer toezicht bij station dan een servicebalie

Station Roosendaal

De entree van station Roosendaal.

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal denkt dat een servicebalie op het station niet noodzakelijk is. Ze ziet liever servicemedewerkers die rondes lopen door het station en over de perrons. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van het CDA.

Door: Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal snapt dat het voor sommige reizigers vervelend is, als er straks geen servicebalie meer is. De NS is van plan de balie in Roosendaal te sluiten. Daar lijkt de gemeente niet erg mee te zitten, omdat er volgens haar nog maar een beperkte groep mensen gebruik van maakt. “En de NS geeft aan hulp op afstand te bieden voor de reiziger die hier behoefte aan heeft,” antwoordt de gemeente Roosendaal op vragen van het CDA.

Dringend beroep doen op de NS

Het CDA vindt het verdwijnen van de servicebalie “een hard gelag” voor Roosendaal. “De servicemedewerkers van de NS zijn van grote waarde. In de eerste plaats voor de sociale veiligheid op het station. Maar ook zorgen zij ervoor dat reizigers van de nodige informatie worden voorzien en dat zij op weg worden geholpen,” schrijft CDA-raadslid Sebastiaan Hamans aan burgemeester en wethouders. Hij wil dat de gemeente een dringend beroep doet op de NS om de balie open te houden.

Burgmeester en wethouders zijn dat niet van plan. Maar ze vinden wel dat de servicemedewerkers belangrijk werk doen op het station. Al zien ze het personeel liever niet achter een loket. “De servicemedewerkers op het station en de perrons zijn van grote waarde voor de sociale veiligheid,” schrijven burgemeester en wethouders aan het CDA. “We zien de meerwaarde voor de veiligheid vooral wanneer deze servicemedewerkers zichtbaar zijn op de stations en perrons zelf en niet zozeer achter de balie.”

Inzetten op extra toezicht

De gemeente Roosendaal gaat daarom wel in gesprek met de NS over de service op het station. “Wij zijn bereid de NS te verzoeken extra in te zetten op surveillance op het station in Roosendaal,” aldus burgemeester en wethouders. “We verwachten dat extra toezicht op het station en de perrons meer effect zal hebben op het veiligheids(gevoel) van de reiziger.”

Lees ook: CDA wil verdwijnen servicebalie NS-station voorkomen