Roosendaal

Gemeente heeft locatie op het oog voor nieuwe brandweerkazerne Roosendaal

De Roosendaalse brandweer op de huidige locatie. Foto: © Google Maps

Kitty Joachems Kitty Joachems

De gemeente Roosendaal onderzoekt locaties aan de Laan van Brabant voor de nieuwe brandweerkazerne. Ze hebben daarvoor twee panden gekocht. De huidige brandweerkazerne is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen. Daarom is grootschalige verbouw of nieuwbouw nodig. De gemeente geeft de voorkeur aan nieuwbouw.

Hoewel voor de gemeente in de Laan van Brabant zowel het pand op nummer 60-64 als dat op 68 in beeld zijn, richt de verkenning voor nieuwbouw zich alleen op het pand op nummer 68. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders onlangs besloten. De brandweer kan op de huidige locatie blijven totdat nieuwbouw gereed is. Zo is er geen tijdelijke alternatieve locatie nodig voor de brandweerkazerne. Bovendien blijft dan goede brandweerzorg ook tijdens de bouwperiode gegarandeerd.

Woningbouw op locatie huidige kazerne

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de brandweer. Daarbij horen ook voorzieningen als gas, water en licht. De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor zaken als personeel, trainingen en materieel. De nieuwe kazerne gaat niet alleen onderdak bieden aan de brandweer. De gemeente is van plan daar ook andere functies in het veiligheidsdomein, zoals Handhaving, een plek te bieden.

Op dit moment is de brandweer nog gevestigd op het adres Laan van Brabant 16. Na de verhuizing komt die locatie vrij voor herontwikkeling. Dat geeft ruimte voor nieuwbouw en verbeteringen op het kruispunt Laan van Brabant, Burgemeester Freijterslaan. Dat komt de verkeersveiligheid ten goede.

Het plan moet nog aan de raad worden voorgelegd ter goedkeuring. Dat gebeurt als uit de verkenning blijkt dat nieuwbouw van de kazerne op Laan van Brabant 68 mogelijk is.