Roosendaal

Gemeente Roosendaal gaat PFAS-waarden onderzoeken

Waterwingebied in de gemeente Roosendaal. Foto: Paul Joachems

Waterwingebied in de gemeente Roosendaal. Foto: Paul Joachems

Kitty Joachems Kitty Joachems

Om de inwoners te beschermen tegen de schadelijke effecten van PFAS gaat de gemeente Roosendaal de waarden in het riool- en watersysteem controleren. Volgens Bejar Taher (D66) kunnen raad en inwoners het eerste onderzoeksrapport over een jaar of twee verwachten. Zijn motie kreeg met een nipte meerderheid maar net genoeg steun van de raad.

In een interview voor de Fractiehuis-podcast kijkt Taher terug op de raadsvergadering van juni. “Het was een spannende avond, maar de motie van D66 is aangenomen met steun van meerdere partijen,” vertelt Taher. “De aanleiding om met deze motie te komen is de situatie die op Europees niveau speelt. De Europese Commissie dringt er bij alle lidstaten op aan om iets te doen aan de vermindering van PFAS en de verbetering van de waterkwaliteit. Als we dit niet doen, zijn de gezondheidsgevolgen groot, niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren en het milieu.”

Gezondheidsrisico’s van PFAS

PFAS, poly- en perfluoralkylstoffen, zijn giftige stoffen. Ze worden in verband gebracht met ernstige ziektes zoals kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen. Chemiebedrijven zijn in verschillende Nederlandse gemeenten al aansprakelijk gesteld voor de negatieve gevolgen van PFAS-uitstoot. Taher benadrukt: “we willen niet dat we over tien of twintig jaar te horen krijgen dat veel Roosendalers ernstige ziektes hebben door PFAS-uitstoot.”

De motie roept het college op om samen met betrokken partners, zoals Waterschap Brabantse Delta en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, eens per twee jaar een onderzoeksrapport te maken. Dit rapport brengt de PFAS-waarden in het riool en in de lucht binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal in kaart. De resultaten moeten worden teruggekoppeld aan de gemeenteraad en de inwoners. Zodat eventuele gezondheidsrisico’s van PFAS en andere schadelijke stoffen duidelijk zijn. Taher legt uit: “de gemeente Roosendaal is de vergunningverlener en de rioolbeheerder. We willen niet dat Roosendalers zonder het te weten gevaar lopen door deze schadelijke stoffen.”

Gezondheid Roosendalers beschermen

Een ander belangrijk aspect van de motie is het vergroten van de bewustwording onder de inwoners van de gemeente. Er komt een bewustwordingscampagne om huishoudens te informeren over de aanwezigheid van PFAS in alledaagse producten en hoe dit bijdraagt aan de giftigheid van huishoudelijk afvalwater. “We willen dat mensen weten wat PFAS is, wat het veroorzaakt en hoe ze hun gezondheid kunnen beschermen tegen deze onzichtbare vijand,” aldus Taher.

Hij raadt iedereen aan om de film ‘Dark Waters’ te kijken. Deze film belicht het probleem van PFAS in de Verenigde Staten en laat zien hoe dit heeft geleid tot ernstige gezondheidsproblemen. “We willen voorkomen dat hetzelfde hier gebeurt,” zegt hij.

Beluister hier het hele interview met Bejar Taher.