Roosendaal

Gemeente Roosendaal krijgt ruim 3 miljoen voor aanpak en preventie jeugdcriminaliteit

Foto: Shutterstock.

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Roosendaal gaat grote stappen zetten als het gaat om de aanpak en preventie van jeugdcriminaliteit. De gemeente krijgt namelijk meer dan 3 miljoen euro om jongeren te behoeden voor een criminele carrière. Het gaat om de subsidie Preventie en Gezag, die door het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt toegekend.

Preventie en Gezag is onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV), waar de gemeente Roosendaal aan meedoet. In Roosendaal staan leefbaarheid en veiligheid in sommige wijken namelijk onder druk. Vooral in naoorlogse wijken zijn er grote problemen als het gaat om werkeloosheid, (kans)armoede, slechte gezondheid, woonproblematieken en onderwijsachterstanden. Maar er zijn ook wijken die op het eerste gezicht er prima uit zien, terwijl dit in werkelijkheid niet zo blijkt te zijn.

Doelgroep

Het gebrek aan perspectief maakt met name jongeren kwetsbaar voor bijvoorbeeld het snelle geld en criminaliteit. “Door deze subsidie kunnen we nog beter voorkomen dat jongeren het risico lopen om af te glijden in de criminaliteit”, stelt wethouder Evelien van der Star van Leefbare buurten en dorpen.

De gemeente gaat zich richten op kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 8 tot 27 jaar. “Juist die doelgroepen willen we graag uit hun sociale en/of economische isolement halen, weerbaar maken, perspectief bieden en waar nodig repressief aanpakken.”

Maatregelen

Er komen dankzij de subsidie meer jeugdboa’s, en de formatie bij het Zorg- en Veiligheidshuis wordt uitgebreid. “Zo kunnen we nieuwe, preventieve, interventies inzetten. Die zijn gericht op onder andere voorlichting en bewustwording over de gevolgen van criminaliteit en begeleiding van jeugdgroepen.” Ook komen er individuele maatwerktrajecten voor jongeren die zich al in het criminele circuit bevinden en hieruit willen stappen.

Burgemeester Han van Midden is erg blij met deze stap. “Ik ben enorm blij met dit eerste concrete resultaat van onze deelname aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. De alliantie NPLV Roosendaal heeft de handen ineen geslagen om jongeren te behoeden voor een criminele carrière en hen in plaats daarvan te begeleiden naar een gezondere en veiligere toekomst. We gaan onze jongeren een beter perspectief, kansen en trots bieden.”

Alliantie NPLV

Politie en het onderwijs zijn binnen de alliantie NPLV  kernpartners. Maar ook organisaties Alwel, Wij Zijn Traverse Groep, MEE West-Brabant, Werkplein Hart van West-Brabant, GGZ WNB, TWB, Huisartsencorporatie, GGD West-Brabant, Openbaar Ministerie, Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten, Jeugdbescherming Brabant, HALT, Rechtbank, Veilig Thuis en Jeugdreclassering zijn partners van de alliantie.

Lees ook: Roosendaals college blij met toetreding tot landelijk programma aanpak kwetsbare wijken