Roosendaal

Roosendaals college blij met toetreding tot landelijk programma aanpak kwetsbare wijken

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Een landelijk onderzoek, de Leefbarometer genaamd, maakte eerder dit jaar duidelijk dat Nederland de nodige wijken en buurten heeft waar bewoners niet tevreden zijn over hun leefomgeving. Oorzaken zijn vaak verpaupering, een gevoel van onveiligheid, bovengemiddelde werkloosheid of een combinatie daarvan. Het kabinet wil dit aanpakken en daarvoor is onder meer het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid opgesteld. Ook de gemeente Roosendaal mag daar nu bij aanhaken.

Het heeft heel wat lobbywerk gevraagd, meldt een persbericht van het Roosendaalse college. Wethouder Evelien van der Star: “Het is een prachtige prestatie dat we als Roosendaal deze plek hebben bemachtigd, tegelijkertijd geeft het ook aan dat we te maken hebben met fysieke en sociale uitdagingen in onze wijken.” Met de middelen en samenwerkingen die aan het landelijke programma gekoppeld zijn gaat Roosendaal werken aan een langetermijnoplossing voor een aantal wijken die de nodige verbetering gebruiken kunnen.

Samen met bewoners en lokale organisaties

Er zijn een aantal aandachtsgebieden waarop het kabinetsplan zich focust. Denk dan aan thema’s als onderwijs, armoede, gezondheid, werk, wonen en veiligheid. De filosofie achter de aanpak wordt om de problematiek vooral samen met bewoners en lokale partners aan verbetering te werken. Behalve de gemeente zelf is het idee dus om ook scholen, politie, woningbouwcorporaties  en dergelijke actief te betrekken. Dat is een duidelijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deelname aan het programma, naast het ook in landelijke verbanden participeren.

Enorme investeringen

Landelijk trekt het kabinet een flink bedrag uit voor de uitvoering van het plan. Voor verbeterde volkshuisvestiging is 600 miljoen euro gereserveerd, voor de aanpak van jeugdcriminaliteit 82 miljoen en voor de aanpak van armoede en schulden 20 miljoen. Daarnaast wil men behoorlijk investeren in verbetering van onderwijs en het wegwerken van leerachterstanden. Deze bedragen moeten worden verdeeld onder twintig gemeenten, waar Roosendaal er nu dus een van is. Het is dus niet vreemd dat het Roosendaalse college blij is met de toetreding tot dit nationale programma. De lokale invulling ervan moet de komende tijd vorm gaan krijgen.