Roosendaal

Gemeente Roosendaal maakt meer geld vrij voor subsidie om tuinen te vergroenen

Foto: Pixabay.

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

De subsidie bestaat precies één jaar: Stimuleringsregeling Roosendaal Natuurstad. Al sinds 14 maart 2022 kunnen inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen binnen de gemeente Roosendaal subsidie aanvragen voor het vergroenen van daken en tuinen, en voor het opvangen van regenwater. Wegens succes én noodzaak is deze regeling verlengd tot en met 31 december 2026.

Er is in 2022 gretig gebruik gemaakt van de regeling: 102 keer. En dat is goed nieuws volgens de gemeente. Het klimaat verandert, de temperaturen stijgen. De kans op een extreme regenbui is steeds groter en er zijn steeds vaker en langer hittegolven en droge periodes.

“Om grote risico’s en klimaatschade te voorkomen, moeten we ons aanpassen”, schrijft wethouder Klaar Koenraad. “Maar we begrijpen dat de maatregelen niet voor iedereen betaalbaar zijn. Zeker met de huidige prijsstijgingen. Daarom proberen we met de stimuleringsregeling hierin tegemoet te komen.”

Vergroenen

In totaal stelt de gemeente zo’n 47 duizend euro beschikbaar voor de stimuleringsregeling. Aanvragen hiervan is mogelijk tot 31 december 2026. De subsidie kan gebruikt worden voor:

  • De aanleg van groene daken
  • Het installeren van regenwatervoorzieningen
  • Het aanbrengen van waterpasserende en waterdoorlatende verharding
  • Het afkoppelen van bestaande verharding op hemelwaterriolering en de aanleg van infiltratieobjecten
  • Het onttegelen en vergroenen van tuinen
  • Het aanplanten van bomen
  • De aanleg van een geveltuin