Roosendaal

Gemeente Roosendaal onderzoekt olielozing in riool

Foto: © Gemeente Roosendaal

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Roosendaal heeft een onderzoek ingesteld naar een olielozing in het riool. In het onderzoek wordt samengewerkt met waterschap Brabantse Delta en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

Twee weken geleden werd olie aangetroffen in het oppervlaktewater aan de Heliumweg in Roosendaal. Dit is een gebied waar het overtollige regenwater tijdelijk wordt opgevangen en gebufferd. Omdat het water erg donker kleurde, werd de lozing ontdekt.

Verdere verspreiding

Bij nader onderzoek bleek dat er een grote hoeveelheid olie in het riool was geloosd. Om verdere verspreiding te voorkomen, zijn er op het oppervlaktewater een oliescherm en absorptieworsten gelegd. Ook is de riolering op de Heliumweg en het Spectrum leeggezogen.

Schadebedrag

Het OMWB heeft een monster van de vervuiling genomen en hoopt zo te achterhalen wie de vervuiler is. Het totale schadebedrag is nog niet bekend, maar bedraagt waarschijnlijk tienduizenden euro’s.