Roosendaal

Gemeente Roosendaal parkeert de visie op het parkeren

Foto: © Christian Traets Fotografie

Kitty Joachems Kitty Joachems

De parkeervisie kan nog niet worden vastgesteld. Dat bleek donderdagavond tijdens een pittige discussie in de raadszaal. Tijdens de commissievergadering bleek dat de meeste partijen het geen goed stuk vinden. Alleen CDA en GroenLinks konden zich vinden in de parkeervisie zoals deze was voorgelegd aan de raad. 

Pieter Smits van het CDA benadrukte wel dat zijn partij toegankelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. “Dat zien we graag terug in het Roosendaalse parkeerbeleid”, zegt hij. De toezegging van wethouder Sanneke Vermeulen die daarop volgt, maakt zijn partij tevreden met de parkeervisie. GroenLinks-raadslid Christian Villée gaat nog een stapje verder. Van hem mag het stuk nog wel wat scherper.  

De Biggelaar 

Maar de overige partijen zien geen toekomst in deze visie. En daarin staan zij niet alleen. Zo liet de directeur van het Cultuurcluster, Jan-Hein Sloesen, eerder weten zich grote zorgen te maken over de parkeerproblemen die ontstaan rondom theater De Kring als parkeergarage De Biggelaar zou verdwijnen.  

Bewoner op één 

Hennie Ribbens vertelde twee weken geleden, tijdens de inspraakavond, namens de bewoners van de Fortuinstraat en omgeving dat de parkeerproblematiek nu al heel groot is in hun buurt. Met het oog op deze visie verwacht ze dat de problemen niet oplossen maar alleen maar groter worden. “Wij vinden dat bewoners op de eerste plaats moeten staan en bezoekers op twee. In de visie staan bezoekers op één”, aldus Ribbens. 

Verzoek om uitstel 

Ook Rolf Timmers maakte die avond gebruik van het inspraakrecht. Hij sprak namens Collectief Roosendaal waar hij voorzitter van is. Daarnaast vertegenwoordigde hij de vereniging van vastgoedeigenaren, promotie winkelstad Roosendaal en horeca Roosendaal. “In veel gevallen onderschrijven wij de parkeervisie maar op een aantal punten baart de notitie ons grote zorgen”, zei Timmers. “Volgens deze visie is het een straf om met de auto naar Roosendaal te komen.” Hij vraagt de gemeenteraad vaststelling van deze notitie uit te stellen.   

Parkeerplaatsen verdwijnen niet 

Veel partijen stellen donderdagavond kritische vragen aan wethouder Vermeulen. In een enkel geval gaat ze in op concrete punten. Zo gaat ze in op de commotie die is ontstaan over de nieuwe plannen met De Biggelaar. Door deze plannen gaat er op deze plek mogelijk parkeercapaciteit verloren. In de commissievergadering zegt Vermeulen “àls er parkeerplaatsen verdwijnen in De Biggelaar, en dat is nog helemaal niet zeker, dan worden die gecompenseerd in de omgeving. Er zullen geen parkeerplaatsen verdwijnen.”  

Geen beleid 

Maar de wethouder probeert vooral duidelijk te maken dat de vragen en pijnpunten die tijdens de commissievergadering naar voren worden gebracht op dit moment nog niet relevant zijn. “Dit is de parkeervisie. Dit gaat over de langere termijn. Dit is niet het beleid voor de korte termijn. Het gaat nu dan ook nog niet over de concrete maatregelen”, legt ze aan de raadsleden uit.  

Themabijeenkomst 

Haar uitleg werpt geen ander licht op de zaak, vindt onder andere Martin van der Bijl (VVD) “Dit stuk sluit niet aan bij wat wij in de themabijeenkomst in maart hebben aangegeven dat we graag terug willen zien”, stelt hij.  

Draagvlak 

Naar verwachting beslist de raad volgende week, tijdens de raadsvergadering, om de parkeervisie van de agenda te halen met de opdracht aan wethouder Vermeulen om een nieuwe themabijeenkomst te organiseren. Van der Bijl zou dat toejuichen “het is een herhaling van zetten. Maar het is wel een goed plan om het op deze manier te doen, zodat we straks een visie hebben die wel op draagvlak kan rekenen van een meerderheid van de gemeenteraad.” En daarmee lijkt de raad gehoor te geven aan de oproep die Timmers deed tijdens de inspraakavond. 

 

Woensdagavond was Rolf Timmers te gast in het Fractiehuis op ZuidWest FM. Daar blikt hij terug op zijn inspraak en gaat hij in op de stand van zaken op de avond voorafgaand aan de commissievergadering. Beluister het interview hier:

Beluister ook het interview waarin VVD-raadslid Martin van der Bijl zijn reactie geeft op de uitkomst van de commissievergadering van donderdagavond.