Roosendaal

Gemeente Roosendaal sluit 2015 positief af

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Roosendaal heeft 2015 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarstukken die het college deze week naar de raad heeft gestuurd.

De extra financiële ruimte wil het college gebruiken voor verduurzaming van sportaccommodaties en het aanvullen van de reserves voor het sociaal domein, de economische versterking en de binnenstad.

Vorig jaar maakten minder mensen gebruik van de WMO en van de Jeugdzorg dan werd begroot. Een eenmalige meevaller kwam door de privatisering van zwembad De Stok. Deze positieve resultaten wil de gemeente gebruiken voor investeringen en mogelijke risico’s voor de toekomst op te kunnen vangen.

Daarnaast ontstaat ruimte voor extra investeringen in sportaccommodaties. Het college wil een duurzaamheidsfonds creëren voor energiezuinige maatregelen, die leiden tot CO2-reductie en kostenreductie bij de exploitatie van sportaccommodaties. Daarnaast wil het college het eigendom van buitensportaccommodaties overdragen aan de gebruikers. Daarvoor is eenmalig budget nodig voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, de verkoop van kleedaccommodaties en het faciliteren van zelfbeheer.

Wethouder Theunis: “De financiële basis van Roosendaal is op orde. Daardoor kunnen we meevallers nu gebruiken om mogelijke risico’s in de toekomst op te vangen en om te investeren. Tegelijkertijd moeten we ons niet rijk rekenen. Het positieve resultaat bestaat uit incidentele meevallers, geen structurele. Enige voorzichtigheid blijft dus geboden, aangezien de grootste kortingen vanuit het Rijk er nog aan komen.”