Roosendaal

Gemeente Roosendaal wil uitgedaagd worden

Paul Joachems Paul Joachems

In de gemeenteraadsvergadering is vorige week de motie ‘Right to Challenge’ unaniem aangenomen. Bij dit ‘uitdaagrecht’ kunnen initiatiefnemers taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Deze motie is ingediend door D66, PvdA, GroenLinks, Roosendaalse Lijst, VVD, ChristenUnie en de SP.

Door: Paul Joachems

Initiatieven van inwoners krijgen met dit recht daadwerkelijk de mogelijkheid om hun idee te gaan uitvoeren. Een voorbeeld: bewoners willen dat het groenonderhoud anders of beter wordt uitgevoerd. Zij maken hiervoor een plan, zoeken draagvlak in de buurt en dagen de gemeente uit met Right to Challenge. De gemeente gaat vervolgens in overleg met de bewoners hoe het beter kan en maakt afspraken met de buurt.

In de praktijk

Het resultaat hiervan kan zijn dat het groenonderhoud wordt uitgevoerd door een groenbedrijf of door ZZP-ers uit de buurt die worden aangestuurd door de bewoners. Zij maken zelf keuzes over de kwaliteit van het groen en over de inzet van de beschikbare financiën.

Waar komt dit uitdaagrecht vandaan?

De oorsprong van het Right to Challenge ligt in Engeland. Het is een onderdeel van de Localism Act uit 2011, een Act die tot doel heeft ‘buurtrechten’ een plek te geven binnen de publieke sector.

Ingewikkeld traject

De lessen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn dat een andere manier van kijken en waarderen van maatschappelijk initiatief en een goede ondersteuning belangrijke voorwaarden voor succes zijn. In de praktijk is het Right to Challenge in het VK weinig toegepast. De concurrentie met commerciële partijen blijkt lastig. Bewonersinitiatieven moesten ingewikkelde trajecten volgen. Ze staan op kennisachterstand en hebben weinig ondersteuning. De overheid voelt zich vooral aangevallen.