Roosendaal

Gemeente Roosendaal zet in op meer begrijpelijke communicatie met Direct Duidelijk Deal

Wethouder Evelien van der Star ondertekent de Direct Duidelijk Deal (foto: gemeente Roosendaal).

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Wethouder Evelien van der Star tekende maandag namens de gemeente Roosendaal de Direct Duidelijk Deal. Dat is een intentieverklaring waarmee de gemeente laat zien dat ze begrijpelijke taal belangrijk vindt. De gemeente Roosendaal is de 113e gemeente in Nederland die meedoet met het initiatief. De deal is ondertekend tijdens de Week van het Lezen en Schrijven, waarin er landelijk extra aandacht is voor laaggeletterdheid.

De Direct Duidelijk Deal is een initiatief van de community De Gebruiker Centraal. Met de ondertekening laat de gemeente zien dat ze begrijpelijke taal belangrijk vindt, en dat ze werk maakt van helder en begrijpelijk taalgebruik aan inwoners. In Roosendaal is 9 procent van de inwoners laaggeletterd. Dat betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Ook hebben deze mensen vaak moeite met digitale zaken.

Het meedoen aan dit initiatief betekent dat er voor de komende tijd jaar geld beschikbaar is versteld om een aantal zaken te veranderen. Zo worden de standaardbrieven die verstuurd worden herschreven, de teksten op de gemeentelijke website worden verbeterd, medewerkers van de gemeente krijgen trainingen over begrijpelijke taal en er komt ondersteunende software. De gemeente zet zich hier overigens al langer voor in, namelijk sinds 2018.

Duidelijk en begrijpelijk

“Roosendaal wil een betrouwbare en gastvrije gemeente zijn”, zegt wethouder van der Star. “Een gemeente die uitlegt en duidelijk is. Dat betekent dus ook dat we er alles aan moeten doen om duidelijk en begrijpelijk met onze inwoners te communiceren. We gaan onze organisatie hier de komende jaren mee helpen. En om deze ontwikkeling kracht bij te zetten heb ik mijn handtekening onder de Direct Duidelijk Deal Gezet.”