Roosendaal

Gemeente Roosendaal zoekt organisatie die dierenvoedselbank op wil zetten

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Een dierenvoedselbank draagt bij aan het welzijn van dieren die gehouden worden door minima. Maar Roosendaal heeft deze vorm van hulp nog niet voor haar inwoners. Daarom is de gemeente op zoek naar een niet-commerciële organisatie die bereid is om een dierenvoedselbank op te zetten. Speciaal daarvoor is er een subsidiebedrag van 10 duizend euro per jaar beschikbaar gesteld.

De subsidieregeling bestaat eigenlijk al langer: sinds 1 oktober 2022. Maar tot nu toe heeft nog niemand zich gemeld. “We hebben als gemeente Roosendaal het gevoel dat er wel behoefte is aan deze voorziening”, schrijft wethouder Klaar Koenraad namens de gemeente. “Daarom zijn we op zoek naar een persoon of partij die dit, samen met ons, wil opzetten.”

Er is een subsidie beschikbaar voor de jaren 2024 tot en met 2027. Belangrijk is dus dat het om een niet-commerciële organisatie gaat die de dierenwelzijn binnen de gemeente wil bevorderen. De subsidie is bijvoorbeeld in te zetten voor huisvesting, transport, dierenvoeding en opslag.

Voorwaarde

Er is wel één voorwaarde: de aanvrager van de subsidie moet bereid zijn om een huurovereenkomst aan te gaan voor een ruimte in het Pius X-gebouw, gelegen aan de Edisonstraat in Roosendaal. Dat is omdat de gemeente wil stimuleren dat de dierenvoedselbank gaat samenwerken met andere niet-commerciële organisaties die al in dat gebouw zitten.

Ook vindt de gemeente het belangrijk dat de potentiële aanvrager verstand heeft van dieren en voeding. “We kunnen helpen met het aanvragen van de subsidie. We willen dit samen, dus we doen dit ook samen”, aldus wethouder Koenraad.