Bergen op Zoom

Gemeente vraagt inwoners mee te denken over verkeer in binnenstad

Hoe denken inwoners over fietsen in de binnenstad van Bergen op Zoom?

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Gemeente Bergen op Zoom organiseert op maandagavond 15 april een bijeenkomst over het verkeersregime in de Bergse binnenstad. Iedereen die mee wil praten of denkt dat het anders of beter kan is deze avond welkom in theater De Maagd.

Het verkeersregime heeft betrekking op al het verkeer en alle activiteiten rondom verkeer die plaatsvinden in de binnenstad. Denk aan het laden en lossen van vrachtwagens, bussen die toeristen afzetten, fietsers in het voetgangersgebied of auto’s die over de Grote Markt rijden.

Aanmelden

De gemeente Bergen op Zoom hoort graag de mening van de inwoners en nodigt iedereen uit om naar theater De Maagd te komen. Het programma start om 19.00 uur. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. Aanmelden kan tot en met 7 april via https://bergenopzoom.questionpro.com.