Roosendaal

Gemeente wijdt problemen sporthal De Omganck aan opstartfase SFR

Sporthal De Omganck in Wouw, een van de sporthallen waar Sportfondsen verantwoordelijk is voor het beheer.

Sporthal De Omganck in Wouw, één van de sporthallen waar Sportfondsen verantwoordelijk is voor het beheer.

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal weet dat gebruikers van sporthal De Omganck in Wouw klachten hebben. Daarover zijn ook gesprekken met uitbater SFR, Sportfondsen Roosendaal. Volgens de gemeente zijn de problemen ontstaan, omdat SFR nog in de opstartfase zit. Bovendien waren er ook problemen waar ze niets aan kon doen, zoals een stroomstoring. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de VLP.

Door: Bianca van Vugt

Sportfondsen Roosendaal, SFR, en de gemeente Roosendaal zijn in gesprek over de problemen die er zijn bij sporthal De Omganck in Wouw. Ook gebruikers van sporthal In de Roos in Roosendaal hebben klachten en ook daar is aandacht voor. De gemeente Roosendaal wijdt de problemen aan de opstartfase waarin SFR zit. Ook waren er problemen waar SFR niets aan kon doen, zoals een stroomstoring. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de VLP.

Bus met tegenstanders voor gesloten deur

De VLP trok een paar weken geleden aan de bel na een serie klachten van gebruikers van sporthal De Omganck. Sporters waren ontevreden over de horeca, defecten in de sporthal die niet hersteld werden en over de slechte schoonmaak. “In eerste instantie denk je nog dat je te maken hebt met aanloopproblemen maar de klachten bleven binnenkomen,” vertelde VLP-raadslid Eric de Regt destijds.

De maat was vol toen een vereniging op een ochtend voor een gesloten deur stond en de beheerder niet alsnog naar Wouw kon of wilde komen. “Dat is al erg, maar vervelender is nog dat ook de tegenstander, na een busrit van bijna 2 uur, onverrichterzake huiswaarts moest keren. Dat was voor ons het signaal om bij de gemeente aan de bel te trekken door middel van raadsvragen.”

Schade is voor SFR of gemeente

De VLP vroeg zich af, wie er opdraait voor eventuele schadeclaims of onkostenvergoedingen. Burgemeester en wethouders laten weten dat degene die de fouten heeft gemaakt de verantwoordelijkheid draagt. “Afhankelijk van de verwijtbare oorzaak van de geleden schade is SFR of de gemeente Roosendaal aansprakelijk,” schrijven ze. “ln het voorbeeld dat de sporthal niet beschikbaar is doordat de sporthal niet tijdig geopend kan worden, is de beheerder aansprakelijk.”

De gemeente Roosendaal had de klachten ook al gehoord en was er mee bezig. “Als ons klachten of verbeterpunten onder de aandacht worden gebracht gaan wij daarover altijd in gesprek met de beheerder,” schrijven burgemeester en wethouders aan de VLP. “Een deel van de klachten heeft betrekking op de opstartfase van Sportfondsen Roosendaal (SFR) waarbij ook duidelijk is dat niet alles binnen de invloedssfeer van SFR lag, zoals een stroomstoring.”

SFR gaat investeren in de sporthallen

Burgemeester en wethouders verwachten dat de situatie in de sporthallen zal verbeteren. “SFR zal de komende periode gaan investeren in de accommodaties, zoals in de horeca in De Omganck. Andere klachten en opmerkingen die betrekking hebben op de exploitatie bespreken wij direct met de beheerder en daar wordt een oplossing voor gevonden.”

Elk half jaar is er een overleg tussen de SFR en de gemeente. Het eerstvolgende is aan het eind van dit jaar. En begin volgend jaar is er een evaluatie met de gebruikers van de sporthallen. SFR heeft er 5 in beheer: zwembad De Stok, sporthal De Omganck, sporthal In de Roos, gymzaal Jadedijk en gymzaal Tolberg Centrum. De overkoepelende organisatie Sportfondsen Nederland regelt de onderzoeken naar de klanttevredenheid.

Lees ook: Klachten over beheer sporthal De Omganck in Wouw leidt tot raadsvragen van VLP