Rijsbergen

Gemeente wil 190 asielzoekers opvangen in De Krabbenbossen in Rijsbergen

Locatie Krabbebossen van Juzt (foto: Joyce van Belkom/Hollandse Hoogte)

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Zundert wil 190 asielzoekers opvangen in het vroegere jeugdinternaat De Krabbebossen in Rijsbergen. Het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, zou de gebouwen drie jaar kunnen huren. Als het nodig is, kan dat nog worden verlengd tot vijf jaar. De gemeente Zundert gaat de plannen deze maand bespreken met omwonenden en de gemeenteraad. Daarna besluit ze of ze definitief in zee gaat met het COA.

De rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd zo veel mogelijk opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Ze werkt aan een wet om de spreiding van opvang te verplichten. Die wet zou in moeten gaan op 1 januari. Veel gemeenten willen niet dat het rijk plekken aan gaat wijzen en zoeken daarom zelf al naar goede opvanglocaties. De gemeente Zundert en het COA hebben een voorkeur voor De Krabbebossen in Rijsbergen.

Burgemeester heeft eigen, lokale voorwaarden

Burgemeester Joyce Vermue wil dat er goed contact is met de omwonenden. Zij hebben huis-aan-huis een brief gekregen over de plannen. “Onze gemeente heeft de mogelijkheden om een fijne en veilige opvang te bieden aan mensen die op de vlucht zijn,” laat Vermue weten. “Tegelijkertijd staat, in de gesprekken met het COA, het belang voor de buurt en de omgeving wel centraal. Zodat er een opvang komt die aansluit bij onze eigen, lokale voorwaarden.”

De gemeente praat al sinds het najaar met het COA en de eigenaar van De Krabbebossen over die lokale voorwaarden. Er zijn ook al afspraken gemaakt. Maar die zijn nog niet definitief. De gemeente wil alleen mensen opvangen die al ver zijn met hun asielprocedure, die al een band hebben met de regio en die 70 procent kans hebben op een verblijfsvergunning. En van de 190 plaatsen, zijn er 50 voor alleenstaande jongeren.

Zundert hoeft minder huizen voor statushouders te vinden

Asielkinderen gaan niet in Rijsbergen naar school, maar in Breda. De gemeenten in de regio De Baronie helpen elkaar zo om de asielopvang te dragen. “Zij nemen onze achterstand voor de huisvesting van statushouders voor het jaar 2022 over,” aldus de gemeente Zundert. Hierdoor hoeft Zundert geen onderdak meer te vinden voor statushouders, die in Nederland mogen blijven.

De eigenaar van De Krabbebossen en de gemeenten willen ondertussen wel gewoon doorgaan met de toekomstplannen voor het oude internaat. “We starten direct met de toekomstige gebiedsontwikkeling,” zegt Zundert. “De gemeente en de eigenaar van De Krabbebossen tekenen hiervoor een convenant.”

COA huurt gebouwen drie tot vijf jaar

Het COA kan dus wel enkele gebouwen huren op De Krabbebossen, maar niet lang: drie jaar. En als het nodig is, kan dat twee keer met een jaar verlengd worden. Dus dan kom je op maximaal vijf jaar. De gemeente onderzoekt nog of één van de andere gebouwen gebruikt kan worden voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op de website van de gemeente Zundert staat meer informatie over de opvang van asielzoekers.

Lees ook: Gemeente wil asielzoekerscentrum bij woonflats Oekraïense vluchtelingen Lees ook: Asielopvang zorgde voor weerstand bij gemeenten: ‘Geen vrijgezelle mannen’ Lees ook: Langdurige opvang asielzoekers is een uitdaging: “Dit krijg je niet in twee maanden voor elkaar” Lees ook: West-Brabant moet snelle inhaalslag maken voor langdurige opvang asielzoekers