Woensdrecht

Gemeente Woensdrecht laat eiken inspuiten met middel tegen eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen in kolonne over een boomstam

Foto (uitsnede): Pixabay / Mrsbrown

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Woensdrecht laat vanaf volgende maand zo’n 3.500 eikenbomen inspuiten met een middel dat rupsen dood. Zo hoopt de gemeente de overlast van de eikenprocessierups te voorkomen. De haartjes van de eikenprocessierups veroorzaken jeuk en huidirritatie. Het bedrijf dat de eiken gaat inspuiten werkt ook ‘s nachts door. Hierdoor kan er soms licht- of geluidsoverlast zijn.

Een gespecialiseerd bedrijf gaat in de gemeente Woensdrecht zo’n 3.500 eiken inspuiten met een middel tegen de eikenprocessierups. De werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer, maar zullen tussen half april en eind mei uitgevoerd worden. De gemeente hoopt dat ze de overlast van de eikenprocessierups kunnen voorkomen door preventief te spuiten. “Dit wil zeggen dat wanneer de bladontwikkeling van de eikenboom in volle gang is én de rupsen net uit het ei zijn gekomen, er gespoten wordt met een biologisch bacteriepreparaat,” aldus de gemeente Woensdrecht.

Dag en nacht doorwerken

Er moeten in Nederland zo veel eiken worden ingespoten dat het gespecialiseerde bedrijf een strakke planning heeft. Dat betekent dat er bij goed weer dag en nacht doorgewerkt moet worden. “In de nachtelijke uren richt men zich met name
op bomen in het buitengebied, maar het is niet uit te sluiten dat er enige licht- of geluidsoverlast in de woonwijken zal zijn,” legt de gemeente Woensdrecht uit. “Dit is echter van korte duur en we vragen u dan ook om begrip als deze situatie zich voordoet.”

De eiken worden ingespoten met het middel Xentari WG. Die methode is omstreden, ook al gebruiken de meeste gemeenten het. Want het middel doodt niet alleen de rupsen van de eikenprocessierups, maar ook alle andere rupsen. De Vogelbescherming roept al jarenlang op om het gif niet meer te gebruiken. Of dan toch in elk geval alleen op plekken waar veel mensen komen en de overlast erg groot is. De haartjes van de eikenprocessierups kunnen jeuk veroorzaken en irritaties aan huid en ogen.

Vogelbescherming: middel doodt zo’n 100 soorten rupsen

“Deze middelen, zoals Xentari, werken op korte termijn tegen de overlast van de processierupsen. Maar op lange termijn zorgen ze voor zoveel schade, dat plaagdieren, zoals de eikenprocessierups, juist vaker vrij spel krijgen,” schrijft de Vogelbescherming op haar website. “Xentari doodt namelijk alle rupsen op een eikenboom, zo’n 100 soorten in totaal.” De natuurorganisatie denkt dat het vergroten van de biodiversiteit beter werkt om de eikenprocessierups te bestrijden. Want dan zijn er meer natuurlijke vijanden, zoals vogelsoorten die dol zijn op de rupsen.

Dat is ook waar de gemeente Woensdrecht naar streeft. “Naast het preventief behandelen van de eikenbomen stimuleren we ook de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, bijvoorbeeld door bermen insectvriendelijk te maaien of bloemenmengsels in te zaaien,” legt de gemeente uit. “Daarnaast zorgen we bij de aanplant van nieuwe bomen voor diversiteit, zodat een plaag minder makkelijk kan ontstaan dan wanneer er van één soort boom heel veel bij elkaar staan.”

Gemeente spuit niet op plekken met beschermde vlindersoorten

Ook heeft de gemeente Woensdrecht vooraf onderzocht of er beschermde vlindersoorten zitten op de plekken waar gespoten wordt. “Als dit het geval is zal geen bespuiting op die plek plaatsvinden.” En ze roept inwoners op mee te helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. “U kunt uw eigen tuin ook insectvriendelijk inrichten of bijvoorbeeld vogelnestkastjes ophangen.”

De gemeente benadrukt dat Xentari WG alleen gevaarlijk is voor rupsen. Maar tijdens de werkzaamheden zelf is het toch beter om uit de buurt te blijven. “Het bacteriepreparaat is veilig voor mens en dier maar gezien het irriterende karakter van het middel raden wij u aan om zich niet in de nevel te begeven en dieren niet onder te bespuiten bomen te laten grazen tijdens de spuitwerkzaamheden.”