Bergen op Zoom

Gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisaties ondertekenen jaarschijf 2018

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Bergen op Zoom, Stadlander, Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom en de Huurderbelangenvereniging Halsteren en Lepelstraat hebben maandag de jaarschijf 2018 ondertekend. Eind vorig jaar zijn de regionale prestatieafspraken Brabantse Wal & Tholen ondertekend. De afspraak is toen gemaakt dat er ieder jaar concrete lokale werkafspraken gemaakt worden.

De regionale prestatieafspraken en de jaarschijf bevatten afspraken over de sociale huisvesting. De partijen streven naar een woningvoorraad die in balans is met de ontwikkeling van de woningbehoefte zowel kwalitatief als kwantitatief. In de lokale jaarschijf 2018 zijn afspraken gemaakt over het aantal te bouwen en te slopen woningen en het aantal te verkopen woningen.

Voor de gemeente Bergen op Zoom betekent dit dat Stadlander in het aankomende jaar ruim 200 woningen bouwt, onder andere in Gageldonk-West, Nieuw-Borgvliet, Hof van Asselbergs, Guido Gezellelaan, Cort Heijligerskazerne in Bergen op Zoom en de Vogelenzang en Gulde Roede in Halsteren. In de wijken Gageldonk-West en Fort Zeekant gaan ongeveer 70 woningen tegen de vlakte, waarbij het streven is om de tijd tussen sloop en nieuwbouw zo kort mogelijk te houden. Circa 15 woningen zullen in de loop van 2018 verkocht worden.

Daarnaast is er een gezamenlijke inzet op het gebied van leefbaarheid en de beheersing van woonlasten en huisvesting van kwetsbare groepen afgesproken.

De ondertekende jaarschijf 2018 zal ter kennisname aan de gemeenteraad van Bergen op Zoom worden gestuurd.

 

Foto: Stadlander