West-Brabant

Gemeenten en waterschap sluiten Pact van Moerdijk: méér samenwerken bij grote opgaven

De ondertekenaars van het Pact van Moerdijk (vlnr): Rian Govers-Gabriëls (Waterschap Brabantse Delta), Steven Adriaansen (burgemeester Woensdrecht), Margo Mulder (burgemeester Bergen op Zoom), Aart-Jan Moerkerke (burgemeester Moerdijk), Ruud van den Belt (burgemeester Steenbergen), Thomas Melisse (wethouder Halderberge), Arwin van Gestel (wethouder Roosendaal) en René Lazeroms (wethouder Rucphen).

Han Verbeem Han Verbeem

Zeven West-Brabantse gemeenten en het waterschap hebben woensdag het Pact van Moerdijk gesloten. De lokale overheden hebben afgesproken meer samen te werken bij grote economische en ruimtelijke opgaven. Zo wil deze stedelijke regio West-Brabant-West gezamenlijk optrekken richting de provincie en het Rijk.

De zeven gemeenten van de Stedelijke Regio West-Brabant West zijn Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht. Ook Waterschap Brabantse Delta maakt deel uit van dit regioverband. De ondertekening had plaats in het Mauritshuis in Willemstad.

Vijf thema’s

Voor de uitvoering van de grote regionale opgaves, die de komende jaren op stapel staan, hebben de deelnemers van het Pact een Regionale Investeringsagenda (RIA) vastgesteld. De RIA omschrijft hoe er de komende jaren, in ieder geval tot 2040, gezamenlijk wordt gewerkt aan de vijf thema’s: Economie, Energie, Mobiliteit, Wonen en Klimaatadaptatie Brede welvaart is daarbij een overkoepelend en verbindend thema. De ondertekenaars van het Pact van Moerdijk hebben ook de gemeenten Etten-Leur, Zundert en Tholen uitgenodigd om aan te haken op deze vijf thema’s.

Water verbindt

Ook op gebied van klimaat, natuur en water slaan de overheden de handen inéén. “Water verbindt ons, en het is goed dat het Waterschap in dit verband de verbindende factor kan zijn”, zegt bestuurder Rian Govers-Gabriëls van Brabantse Delta. Zij plaatste namens het DB haar handtekening onder het pakt.

Goud in handen

Arwen van Gestel, wethouder Roosendaal, stelt dat de westelijke regio goud in handen heeft: “We liggen op het knooppunt van Rotterdam, Antwerpen, Zeeland en Eindhoven. Dat gaan we gebruiken voor onze economie, leefbaarheid en het voorzieningenniveau van stad en dorpen, onze ‘kloppende harten’.”

Keuzes maken

Tegelijk zal West-Brabant-West prioriteiten moeten stellen in de RIA, aldus Danny Dingemans (gemeente Moerdijk): “We moeten keuzes maken, elk stukje land kan je maar één keer invullen. Door samen te kijken naar de krachten van de verschillende gemeentes en daarmee ook de kansen voor de anderen, kunnen we de puzzel voor onze regio veel beter leggen.” Dingemans noemt daarbij de PowerPort Moerdijk: “Een omgevingsvisie waarin we opgaven van verstedelijking, energie en circulaire economie samenbrengen.”

Sterker in Brabant

Burgemeester Margo Mulder van Bergen op Zoom benadrukt dat met het Pact van Moerdijk de regio West-Brabant-West een sterkere positie krijgt in Brabant. “De groeiende ongelijkheid doet een dringend beroep op ons vermogen tot verbinden en het overbruggen van de tegenstellingen”, aldus Mulder. Ook zij ziet toekomstkansen voor de regionale economie met brede welvaart.