Bergen op Zoom

Gemeenteraad Bergen op Zoom wil dat Frank Petter burgemeester blijft

Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom.

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeenteraad van Bergen op Zoom wil dat Frank Petter burgemeester blijft. De raad heeft hem aanbevolen voor herbenoeming als burgemeester van Bergen op Zoom.

Burgemeesters worden benoemd voor periodes, of ambtstermijnen, van 6 jaar. Het ambtstermijn van burgemeester Petter loop af op 1 september van dit jaar. Petter had laten weten dat hij graag wilde blijven en herbenoemd wilde worden.

Vertrouwenscommissie

De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft in januari een vertrouwenscommissie samengesteld. Deze commissie is vertrouwelijk gaan overleggen over een eventuele herbenoeming van Petter. En heeft de gemeenteraad laten weten wat ze er van vindt.

Aanbeveling herbenoeming

Woensdag 17 april was er een besloten vergadering van de gemeenteraad over de burgemeesterskeuze voor Bergen op Zoom. Na afloop van de vergadering liet de gemeenteraad weten dat ze Frank Petter aanbevelen voor herbenoeming als burgemeester. De aanbeveling wordt via de Commissaris van de Koning verstuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.