Roosendaal

Gemeenteraadslid Adriënne Maas: ik wil weer plezier hebben in de Roosendaalse politiek

Kitty Joachems Kitty Joachems

Aanvankelijk nam Adriënne Maas zich voor de tijd tot aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de SP vol te maken en dan te stoppen als raadslid. “Maar toen waren er tóch weer een aantal voorvallen en wist ik dat er nù iets moest gebeuren. Mijn grens was bereikt en misschien zelfs wel overschreden.”

Door: Kitty Joachems

Toen Maas meedeed aan de lokale verkiezingen van 2018 had ze nog helemaal geen ervaring. “Ik ben in het diepe gesprongen. Dat was spannend maar ik beleefde er veel plezier aan. Gaandeweg werd het steeds minder leuk. En ik beschouw het raadslidmaatschap als een uit de hand gelopen hobby dus het moet wel leuk zijn,” vertelt Maas in het politieke radioprogramma Het Fractiehuis.

Geen ruzie

De breuk met de SP is niet gebaseerd op ruzie en ik sta nog steeds achter de lijn die de SP uitdraagt. En dat geldt ook voor mijn collega-raadsleden Marion Heessels en Michael Beens,” zegt Maas stellig. “het socialisme stroomt door mijn bloedvaten”. Maar wat is dan de reden van deze breuk? Het grootste knelpunt is het feit dat er geen bestuur is om op terug te kunnen vallen. “We hadden een goede bestuursvoorzitter in de persoon van Michael Beens, maar in je eentje kun je niks beginnen. Je hebt een bestuur achter je nodig die de kar meetrekt en dat hadden we in Roosendaal niet”, legt Maas uit.

Eenrichtingsverkeer

Nadat Beens stopte als voorzitter was er geen lokaal bestuur meer. Er was een interim-voorzitter en het landelijk bestuur van de SP. Maar daarmee was het volgens Maas niet werkbaar. “We kregen niets van de grond. Het was al heel lang eenrichtingsverkeer. Wij moeten als fractie gevoed worden met informatie. Er moeten contacten worden gelegd en onderhouden met inwoners uit wijken en dorpen om hen goed te kunnen vertegenwoordigen. Dat kun je als fractie niet alleen, daar moeten ook bestuur en leden actief aan bijdragen.” Volgens Maas was dat het grootste knelpunt. Ze wil niemand in een kwaad daglicht stellen maar ze benadrukt wel dat er intern veel zaken zijn gebeurd die haar uiteindelijk hebben besloten om er een punt achter te zetten. “Ik ben daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Neem van mij aan dat het een weloverwogen beslissing is geweest.” zegt Maas.

Einde SP

Dat Maas daarmee een eind maakt aan 25 jaar SP in Roosendaal vindt ze treurig. Er is daarover ook gesproken met de voormalig fractievoorzitter, Ada Oudhof, die volgens Maas positief reageerde en begrip had voor haar beslissing. En ook met voormalig SP-wethouder Hugo Polderman is hierover contact geweest.

Lege stoelen

Maas dacht niet meteen aan het starten van een nieuwe fractie. “Ik heb overwogen helemaal te stoppen maar ik was bang dat er 3 stoelen leeg zouden blijven in de raad als onze fractie zou opstappen. Het was eerder al erg moeilijk om een vrijgekomen zetel in te vullen. Ik vind dat we onze achterban tekortdoen als we die zetels leeg laten en hun stem niet vertegenwoordigen.”

Lokaal Sociaal 21

Stoppen was dus geen optie. Maar wat dan wel? Maas ging te rade bij andere partijen. “We voerden verkennende gesprekken en dat gaf ons heel veel inzichten waar ik mijn collega raadsleden dankbaar voor ben. Ik wilde absoluut niet beticht worden van zetelroof en ik wilde het socialistische gedachtegoed blijven uitdragen dus zo kwam toch het besluit om te starten met Lokaal Sociaal 21.” Maas is blij dat de overige 2 raadsleden, Heessels en Beens, besloten om met haar mee te gaan. “Ze waren daarin volledig vrij, ik had het ook gerespecteerd als ze anders hadden besloten”.

Geen politieke partij

En nu gaat Lokaal Sociaal 21 van start. Voorlopig als eigenstandige fractie en nog niet als politieke partij. De fractie richt zich nog meer op Roosendaal en de dorpen en spant zich in om een achterban op te bouwen. “Mijn doel blijft om samen met mijn fractie, de overige leden van de gemeenteraad en het college te blijven bouwen aan een mooi Roosendaal, dat verandert niet”, aldus Maas.

Na de verkiezingen

Ze weet nog niet of Lokaal Sociaal 21 volgend jaar meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. “Bij het opstarten van een nieuwe politieke partij komt veel kijken en ik wil eerst maar eens zien hoe het allemaal gaat lopen. Eerst hoop ik het plezier in het raadswerk terug te krijgen en ik hoop dat dat ook voor mijn fractie geldt. Want dat ik er geen plezier meer in had dat vond ik het allerergste”, besluit Maas.

Beluister hier het hele interview met Adriënne Maas, fractievoorzitter van Lokaal Sociaal 21.