Roosendaal

Georganiseerde overheid controleert Roosendaalse horecabedrijven

Redactie Redactie

Donderdag 30 maart hebben medewerkers van de gemeente Roosendaal, de douane, de belastingdienst, de politie en de drugssquad vier horecabedrijven en een supermarkt gecontroleerd tijdens een integrale handhavingsactie.

De actie was opgezet om vergunningen, douane- en belastingaangelegenheden en meldingen van (drugs)overlast te controleren. Het ging om specifieke bedrijven binnen de gemeente waarbij vermoedens van misstanden of onregelmatigheden bestonden. Op een van de adressen vond de douane een kilo illegale tabak waar geen accijns over betaald was. De belastingdienst vond twee personeelsleden die niet in loondienst waren. Verder was er in een aantal gevallen sprake van een gebrekkige, wanordelijke boekhouding en/of het niet voldoen aan fiscale plichten.

Medewerkers van de gemeente Roosendaal vonden bij twee bedrijven tekortkomingen aan de eisen van brandveiligheid. Bij een van de horecagelegenheden is er mogelijke sprake van schijnbeheer. Dit zal de gemeente gaan uitzoeken. Er zijn ook vraagtekens bij het bestaansrecht van een restaurant. Er werd geen voorraad voedsel en ook geen fornuis of ander kooktoestel aangetroffen.

Bij de geconstateerde overtredingen zal nader onderzoek plaatsvinden en passende maatregelen genomen worden. De drugssquad heeft bij deze controles geen verdovende middelen aangetroffen. Burgemeester Niederer geeft aan blij te zijn met de gezamenlijke aanpak. ”Vanuit verschillende invalshoeken proberen we als georganiseerde overheid ervoor te zorgen dat wettelijke regels worden nageleefd. Of het nu gaat over gemeentelijke vergunningen, fiscale zaken, arbeidsomstandigheden of vormen van overlast. Het is goed dat deze diensten elkaar onderling kennen, informatie uitwisselen en gezamenlijk met elkaar optrekken om misstanden en overlast tegen te gaan”, vertelt burgemeester Niederer.