Bergen op Zoom

Gesprekken met alle Bergse fracties om samenwerking te verbeteren

Foto: Gemeente Bergen op Zoom

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Ad Verbogt, eerder formateur van het zittende college, gaat opnieuw het gesprek aan met alle politieke partijen in Bergen op Zoom. Dat heeft de gemeente maandag bekendgemaakt. Het doel is om de samenwerking tussen de partijen te verbeteren.

De fractievoorzitters en het college van burgemeester en wethouders zijn vrijdag bijeen geweest om te praten over de ontstane verhoudingen. De afgelopen weken is er in het licht van de discussie over zwembad De Schelp verschillende keren met elkaar gesproken over de manier waarop een bredere samenwerking in de toekomst mogelijk is.

Gesprekken

De aanwezige fractievoorzitters hebben ermee ingestemd om op zeer korte termijn aan tafel te gaan met Ad Verbogt. Ook de fractievoorzitters van partijen die vrijdag niet bij de bespreking aanwezig waren, hebben inmiddels laten weten aan de gesprekken deel te willen nemen. Verbogt gaat nu één op één-gesprekken voeren met 1 of 2 vertegenwoordigers van de fracties.

Wat moet er veranderen?

Opdracht aan Verbogt is om bij de fracties op te halen wat er leeft binnen de partijen en wat er nodig is om samen constructief verder te gaan in het belang van de gemeente. Daarbij wordt onder andere gesproken over de wijze waarop er wordt aangekeken tegen de huidige situatie en hoe er wordt gekeken naar de bestuurscultuur van de gemeenteraad en wat daaraan veranderd moet worden.

De gesprekken moeten volgende week allemaal afgerond zijn. Hoe en wanneer de bevindingen van deze gesprekken naar buiten worden gebracht, is nog niet duidelijk.