Bergen op Zoom

Gewijzigd bestemmingsplan Poortgebied Bergsche Heide moet natuur ontzien

Art Impression 'Poortgebied Bergsche Heide' © Gemeente Bergen op Zoom

Han Verbeem Han Verbeem

Na vier jaar stilstand ligt het bestemmingsplan voor Poortgebied Bergsche Heide weer vlot getrokken. Het Bergse college heeft het aangepaste bestemmingsplan vastgesteld, nadat is tegemoet gekomen aan eisen van bezwaarmakers – met name voor stikstofeffecten op de natuur.

Wethouder Joost Pals over het aangepaste bestemmingsplan Poortgebied Bergsche Heide.

Het nieuwe plan omvat verschillende voorzieningen, zoals een hotel, een zogeheten energyhub, twee fastfoodrestaurants, een toegangsweg naar het achterliggende landschapspark met parkeergelegenheid, en investeringen in natuur- en landschapsontwikkeling. De energyhub is volgens wethouder Joost Pals een hippe benaming voor een tankstation. “Wel zal dit in de toekomst mogelijkheden bieden voor nieuwe brandstoffen zoals waterstof.”

Zienswijzen

“Sindsdien zijn er wijzigingen doorgevoerd om de stikstofuitstoot te verminderen”, aldus wethouder Joost Pals. Het aangepaste bestemmingsplan heeft in december 2022 ter inzage gelegen voor het publiek, destijds zijn er 24 zienswijzen ingediend door betrokkenen en burgers. Ook is er een akkoord met de natuurorganisaties gesloten. In 2019 is een eerder bestemmingsplan voor dit project al verworpen vanwege zorgen over de stikstofuitstoot.

Afvalconvenant

Inmiddels heeft het college besloten om een convenant te sluiten met betrekking tot afvalbeheer, wat vermoedelijk verband houdt met de herontwikkeling en mogelijke milieukwesties. Als gevolg van zowel de ingediende zienswijzen als veranderde wetgeving met betrekking tot stikstof, zal het college de gemeenteraad voorstellen om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.