Bergen op Zoom

Gezond samenwerken: bedrijven en instellingen vinden elkaar op Maatschappelijke Beursvloer

Vrouw met lang bruin haar in zwarte blouse maakt selfie met blonde vrouw in koningsblauwe blouse bij het bord over het Lokaal Preventie Akkoord

Foto: Christian Keijsers

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Deelnemers aan de Maatschappelijke Beursvloer in Bergen op Zoom zijn enthousiast over toekomstige samenwerkingen. Ze zijn dinsdagavond bij elkaar gekomen op uitnodiging van Samen in de Regio. Het onderwerp van de Maatschappelijke Beursvloer was ‘Gezond samenwerken en preventie’. De deelnemers zochten mogelijkheden om samen te werken en elkaars projecten of werk te versterken.

Samen in de Regio is tevreden over de Maatschappelijke Beursvloer. “Er werden deze avond al diverse matches vastgelegd,” zo laat de organisator weten. “Ook waren er aanwezigen die zeiden nog geen vaste afspraken te hebben gemaakt, ‘Maar dat er contact volgt, dát is zeker!’ Binnenkort dus meer nieuws over de betekenisvolle verbindingen die zijn ontstaan.”

De avond is ontstaan na een uitdaging

Dat deze avond in het teken stond van ‘Gezond samenwerken en preventie’ kwam door de arts en intensivist Diederik Gommers. Hij werd bekend door de interviews die hij gaf over de coronacrisis. Samen in de Regio legt uit: “Diederik Gommers daagde in oktober 2021 bedrijven en organisaties uit om bewust aandacht te hebben voor preventie. Wij gingen deze uitdaging aan!”

Tijdens de Maatschappelijke Beursvloer zijn al meteen spijkers met koppen geslagen. De avond begon bijvoorbeeld met het ondertekenen van het Lokaal Preventie Akkoord. Daarin heeft de gemeente Bergen op Zoom 25 partijen bij elkaar gebracht. Zij gaan samen de mentale en fysieke gezondheid van hun inwoners verbeteren. “Het doel? Een ommezwaai van ziekenzorg naar gezondheidszorg. Ofwel: het stimuleren van gezondheid en minder de focus op ziekte,” aldus Samen in de Regio.

Aangenaam verrast

Er kwamen meteen al wat voorbeelden naar boven. Zoals een cursus reanimeren op een middelbare school, of een coach die op de werkvloer helpt bij het mentaal welzijn van personeel. En de gemeente Bergen op Zoom organiseert de Dag van het Park als preventiemiddel, om te laten zien hoe je de openbare ruimte ook kunt gebruiken als plek voor gezonde beweging en ontmoeting.

Samen in de Regio denkt dat de Maatschappelijke Beursvloer nuttig was. “Tijdens deze Maatschappelijke Beursvloer in het Markiezenhof vonden de ondertekenaars en partners van het netwerk elkaar om een specifieke vraag of aanbod rondom hun project of werkzaamheden te delen. En om op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingen,” zo omschrijven ze de avond. En zoals één van de gasten zei: “Ik ben aangenaam verrast door de opkomst en sfeer. Het voelde heel uitnodigend!”