Roosendaal

GGD Prikbus zorgt voor hogere vaccinatiegraad: “Spuit me maar vol, dan ken ik weer naar Feyenoord!”

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

Om twijfels weg te nemen over coronavaccinaties en het maken van een prikafspraak makkelijker te maken, komt de GGD met een bus naar wijken waar de vaccinatiegraad lager is. De prikbus staat tot en met zaterdag in Roosendaal. En in augustus komt ‘ie nog langs in Bergen op Zoom. Prikhost Abdel Acharbi: “We vinden het belangrijk dat ook deze mensen gevaccineerd worden. Als dat moet middels zo’n bus, dan doen wij dat graag.”

Op wijkniveau staan er verschillende lijnen uit met moskeeën, kerken en scholen om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Acharbi vervolgt: “De prikbus is bedoeld voor mensen die de vaccinatie anders niet zouden nemen, zoals niet- of minder mobiele mensen, of voor mensen die de eerste prik nog niet hebben gehad. Zij willen graag een vaccin, maar hebben simpelweg te weinig informatie daarover.”

De prikbus staat tot en met zaterdag 18.00 uur aan het St. Lucasplein in Roosendaal, daarvoor stond ‘ie op het Heilig Hartplein. Acharbi’s collega’s prikten daar honderd tot tweehonderd mensen op een dag. Bij het Huis van de Westrand lijkt het animo nog niet zo hoog op de eerste dag. In het uurtje dat we aanwezig zijn, is het aantal gevaccineerden op nog geen twee handen te tellen.

Twijfels

Waarom de vaccinatiegraad in de wijk lager is dan ergens anders, heeft volgens Acharbi uiteenlopende oorzaken. “Dat kan de geloofsovertuiging zijn, of dat er veel niet-mobiele mensen wonen, die moeilijk naar een vaccinatielocatie kunnen gaan. Of ze willen niet naar een locatie omdat het daar veel te druk is.” Daarnaast zijn er veel mensen die twijfelen of ze het vaccin willen.

Dat ziet een buurtbewoner, die liever anoniem wil blijven, ook in zijn familie. “Ze twijfelen welk vaccin het beste is, omdat ze niet weten wat erin zit”, vertelt hij in de partytent. Daar zit hij het verplichte kwartiertje uit. Omdat hij niet ziek wil worden, is hij wél een prik gaan halen bij de bus. “Janssen. Dan hoef je maar één keer te komen. Dat was makkelijk, want een afspraak maken lukte mij niet.”

Toevallig gehoord

Een andere man, die ook alleen anoniem aan het woord wil, vertelt in het plat-Rotterdams dat hij ook lang heeft getwijfeld. “Die dingen zijn zo snel goedgekeurd.” Het nieuws over trombosegevallen na vaccinaties zette hem ook aan het denken, doordat de aandoening veel voorkomt in zijn familie.

Ik was dat gedonder met wattenstaafjes helemaal zat.

Zijn reden om zich toch te laten vaccineren? “Ik was dat Testen voor Toegang en gedonder met wattenstaafjes helemaal zat. Ik dacht: spuit me maar vol, dan ken ik weer naar Feyenoord!”

In eerste instantie had hij al een afspraak gemaakt voor een Moderna-vaccinatie, maar die moest hij vanwege privéomstandigheden op het laatste moment annuleren. Toevallig hoorde hij tijdens het wegbrengen van zijn afval dat de prikbus naar zijn wijk kwam. “Ik wist het vandaag pas. Anders moest ik voor twee prikken van Roosendaal naar Bergen op Zoom rijden. Da’s ook redelijk kansloos.”

Professionals aanwezig

Buurtbewoonster Nel Havelaar heeft er een hekel aan om iets in te laten spuiten. Ze heeft ook nooit de griepprik genomen. “Dit wilde ik eigenlijk ook niet.” Acharbi: “Mensen die hier komen vragen wel naar de achtergrond van het vaccin, maar er zijn professionals aanwezig die alle vragen kunnen beantwoorden. We zien meestal wel: de mensen die twijfelen, nemen uiteindelijk ook het vaccin.”

Havelaars kleinkinderen haalden haar over, omdat ze erg bang zijn dat hun oma ziek wordt. Toch heeft ze nog haar bedenkingen. “Gewoon het idee: iets in laten spuiten wat je eigenlijk niet wil. Aan de andere kant: als het straks verplicht wordt, dan kun je er niet meer omheen. Dan moet het nu maar.” Trots laat ze haar pleistertje zien.

De prikbus komt nog naar Bergen op Zoom. Daar staat hij vanaf maandag 16 augustus bij Ontmoetingscentrum Zonneplein, waarna hij vanaf 19 augustus bij supermarkt Akmarkt in de wijk Gageldonk neerstrijkt. Tot slot komt de GGD van 23 tot 25 augustus vaccineren bij de Dirk van de Broek in de wijk Noordgeest. Overigens is de bus alleen bedoeld voor mensen die nog geen afspraak hebben gemaakt voor hun eerste vaccinatie. Acharbi: “Mensen die al een afspraak hebben gemaakt of hun eerste prik al hebben gehad, moeten echt naar de priklocatie. Zo houden wij het overzicht en kunnen wij de vaccinatiebewijzen makkelijker bij de mensen afgeven.”

Lees ook: Bewoners van kwetsbare wijken in Roosendaal aangemoedigd voor coronaprik