Woensdrecht

Gratis reanimatiecursus in Woensdrecht slaat aan, meer dan 200 deelnemers in begin 2020

Maarten Elst Maarten Elst

Ruim 200 inwoners van de gemeente Woensdrecht hebben in het eerste kwartaal van 2020 meegedaan aan de reanimatiecursus met AED-gebruik, de automatische herstart defibrillator. Voor deze cursussen heeft de gemeente Woensdrecht 3.500 euro beschikbaar gesteld.

Marc van Eekeren is raadslid van ABZ in de gemeente Woensdrecht Hij nam het initiatief voor de cursussen. “In juli 2019 heeft de gemeenteraad unaniem de motie aangenomen om 3.500 euro beschikbaar te stellen voor reanimatiecursussen met AED-gebruik. De gemeenteraad erkent het belang van burgerhulpverlening en draagt graag een steentje bij om ervoor te zorgen dat er voldoende inwoners goed opgeleid zijn.”

De gemeente merkt dat de belangstelling voor de reanimatiecursus met AED-gebruik sterk is toegenomen nu de kosten worden vergoed. Ruim 200 Woensdrechtenaren zijn begin dit jaar opgeleid om in geval van nood direct in te kunnen grijpen. Er zijn extra data ingepland voor tweedaagse cursussen in het najaar, zo laat de gemeente weten.

Wethouder Lars van der Beek, die welzijn en zorg in zijn portefeuille heeft, prijst de EHBO-verenigingen die de cursussen aanbieden. “De betreffende EHBO-verenigingen hebben prima invulling gegeven aan de motie van de raad. Het bleek een groot succes. Er zijn nieuwe mensen afgekomen op dit initiatief en mensen die voor een herhalingscursus kwamen. Beide van groot belang, want de opgedane kennis en vaardigheden moeten jaarlijks onderhouden worden.”