Bergen op Zoom

Groene afvalbakken de oplossing voor vuil in de stad

Redactie Redactie

De BSD-fractie heeft een voorstel gedaan aan het College van B&W om de afvalbakken in de binnenstad van Bergen op Zoom groen te schilderen. Dit om de afvalbakken beter op te laten vallen en zo een schonere binnenstad te krijgen.

In de gemeente Rotterdam hebben ze deze optie ook geprobeerd en daaruit bleek dat in de felgroene afvalbakken meer afval terecht kwam dan in de grijze afvalbakken. In de groene bakken werd twee derde meer afval verzameld. Uit een gedragsonderzoek blijkt dat de bakken meer opvallen en de mensen, mogelijk onbewust, afval sneller in een groene afvalbak gooien dan op de grond.