Roosendaal

Groenhuysen vermindert druk op ouderenzorg: ‘Onverantwoord als dit op lange termijn aanhoudt’

Daphne Haverkamp Daphne Haverkamp

De druk op de ouderenzorg loopt op. Veel zorgorganisaties hebben kortetermijnoplossingen om de druk nog aan te kunnen. Momenteel werken veel medewerkers meer uur dan op hun rooster staat. “Op lange termijn is dit echt onverantwoord. Het gaat ten koste van gezondheid en tevredenheid van medewerkers en cliënten,” zegt Ron Axt van zorgorganisatie Groenhuysen. Zijn organisatie maakt daarom haast met een nieuwe aanpak.

Vergrijzing en steeds ouder wordende senioren zijn hier de voornaamste reden voor. “Hierdoor wordt de vraag naar zorg ook groter, terwijl het aanbod lager is,” aldus Axt.

Nieuwe aanpak

Er zijn namelijk steeds minder mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt en dus ook minder mensen die de goede zorg en hulp kunnen verlenen. “Op korte termijn zijn er oplossingen, maar deze zijn absoluut niet verantwoord voor de lange termijn. Daarom is een nieuwe aanpak voor de lange termijn noodzakelijk,” vindt Axt.

Deze ontwikkeling zagen zorgorganisaties jaren geleden al aankomen. Steeds minder mensen gaan namelijk werken in de zorg. Door corona zijn deze problemen op de achtergrond gekomen, want de pandemie had een hoge prioriteit. Nu dit grotendeels is gaan liggen, is er meer mogelijkheid om te kijken naar een nieuwe aanpak voor de toekomst.

“We kijken, in samenwerking met andere zorgorganisaties en ziekenhuizen naar hoe we onze medewerkers kunnen ondersteunen met onder andere meer technologie, digitalisering en innovatie. Ook streven we er naar de hulp zo lang mogelijk uit te stellen. Anders gezegd: dat mensen zo lang mogelijk alles zelf kunnen. Door in gesprek te gaan met de cliënt en familie kijken we hoe we de familie zoveel mogelijk in de hulp en zorg kunnen betrekken of hoe we technologie gaan toepassen.”

Drempel verlagen   

Het doel van de nieuwe aanpak is om de werkdruk te verlagen en het werkgeluk te verhogen voor medewerkers. Ook voor de cliënten kan dit erg helpen. Voor hen is de drempel voor de hulpvraag vaak net iets te hoog, waardoor nodige hulp soms niet gegeven kan worden. Door technologie wordt dit voorkomen.

Nieuwe locatie    

Niet elke Groenhuysen-locatie is geschikt voor de zwaardere zorgvraag, onder andere door de grootte van de appartementen, smalle doorgangen en beperkte mogelijkheden tot technische hulpmiddelen. Per locatie wordt een plan gemaakt. “Voor 2030 worden alle locaties toekomstproof gemaakt voor de zwaardere zorg. Dit kunnen we onder andere doen door cameratoezicht te plaatsen. “We hebben dan alleen toezicht op de momenten dat het nodig is zodat de privacy zoveel mogelijk intact blijft.” Daarnaast komt er een samenwerking met een zorgcentrale, die op afstand medewerkers en cliënten kan ondersteunen.

Op sommige locaties gebeurt voor 2025 al iets. Hierover is Groenhuysen in gesprek met de medewerkers, bewoners en familie van die locaties. “Andere locaties merken pas iets tussen 2025 en 2030,” legt Axt uit. Hier worden ook de gemeente, de wijk en collega-organisaties bij betrokken. “De stappen in de richting van de zorg van de toekomst zetten we samen.”