Bergen op Zoom

GroenLinks-PvdA wil meer met Lokale Inclusie Agenda: ‘Iedereen moet kunnen meedoen’

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

GroenLinks-PvdA Bergen op Zoom wil dat de gemeente meer moeite doet om mensen met een fysieke, mentale of psychische beperking mee te laten doen in de samenleving. Dat schrijft raadslid Christel Verbogt in een brief aan het college.

Verbogt wil dat Bergen op Zoom de afspraken uit februari 2010 nakomt, bij de toenmalige ondertekening van de Lokale Inclusie Agenda. Deze agenda zou op plaatselijk niveau uitvoering moeten geven aan de bepalingen van het VN-verdrag Handicap, merkt ze in haar brief op. Maar daarvan zou volgens het raadslid tot nu toe weinig terecht zijn gekomen.

Laatste update 2021

“Helaas hebben we de laatste echte update over de Lokale Inclusie Agenda op 2 juli 2021 middels een raadsinformatiebrief mogen ontvangen”, schrijft ze. “In deze brief werden we meegenomen in de focus voor de jaren 2021-2022. De focus van het jaar 2023 en ook dit jaar, 2024 alweer, is niet gecommuniceerd.”

Subsidies

Volgens haar hoeft het in actie komen voor toegankelijkheid, en daarmee voor een echte inclusieve samenleving, de gemeente niet veel geld te kosten. “Er zijn genoeg enthousiaste inwoners en bedrijven of organisaties en ook subsidiemogelijkheden.”

Nulmeting

Het raadslid voor GroenLinks-PvdA hecht waarde aan een zogeheten nulmeting, “zodat we weten hoe de stand van zaken in Bergen op Zoom is.” Als de meting in 2025 wordt herhaald, “kunnen we zien of we tot de gewenste resultaten komen.”