Bergen op Zoom

Gronden LNG-station onder de hamer: Bergse PvdA ziet struikelblok plan Poortgebied

Han Verbeem Han Verbeem

Het terrein van het beoogde LNG-tankstation en vulpunt in het Poortgebied komt op 18 mei onder de hamer. De gronden worden geveild omdat de eigenaar failliet is gegaan. Het gaat om de voormalige campings De Heide en Vredenburg, vlak langs de snelweg A58. Fractieleider Joey van Aken, van de Bergse PvdA, heeft vragen gesteld aan het college van B&W. Hij voorziet in de verkoop een struikelblok en verwacht dat de ontwikkeling van het gebied in gevaar komt.

Gebiedsbezoek

Op 16 april jl. heeft de PvdA fractie een bezoek gebracht aan omwonenden van het Poortgebied, schrijft Van Aken in zijn brief aan het Bergse college. Daags erna hoorde hij van de openbare executieveiling.  “Is het college bekend met de openbare executieveiling van 18 mei”, schrijft hij in zijn brief. “Welke gevolgen heeft deze openbare executieveiling voor het bestemmingsplan Poortgebied”, wil hij weten. “Welke gevolgen heeft deze openbare executieveiling voor het plan Poortgebied: het hotel, het congrescentrum en de fastfoodrestaurants?” In juni dient de Bergse raad het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen, nadat het eerder door de Raad van State was vernietigd. Er zou onvoldoende rekening zijn gehouden met de natuurwaarden.

Kijkdag

Van Aken vraagt zich af wie op dit moment de feitelijke eigenaar is van de gronden, waar het plan Poortgebied gerealiseerd moeten worden. Op 28 april is een kijkdag waarbij gegadigden de gronden mogen betreden en bekijken. De veiling wordt gehouden in opdracht van Deutsche Bank, die de grootste schuldeiser is in het faillissement. “Op de grond zit voorkeursrecht. Het hoogste bod moet normaliter eerst aangeboden worden aan de gemeente”, zo stelt Van Aken. “Bij weigering kan het bod gegund worden. Waarna mogelijk het voorkeursrecht opnieuw opgelegd kan worden.”Het zou volgens hem logisch zijn dat de projectontwikkelaar – een bedrijf uit Rotterdam – de grond koopt.

Proces behandeling bestemmingsplan

Verder is de Bergse PvdA benieuwd hoe het proces rondom de behandeling van het bestemmingsplan Poortgebied en het plan Poortgebied vorm gaat krijgen. “Hoe verloopt de omgevingsdialoog met de bewoners/recreanten van Vredenburg? Hoe zijn zij en worden zij op de hoogte gehouden van het te volgen traject?” Daarbij wil Van Aken van het Bergse college weten welk bestuurlijk visiedocument ten grondslag ligt aan het plan Poortgebied. Inmiddels heeft ook de Bergse raadsfractie van 50Plus gelijkluidende vragen aan het college gesteld.