Roosendaal

Groot Mariadal moet open, toegankelijk gebied worden

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Het vroegere klooster Mariadal moet na de herontwikkeling een open, toegankelijk gebied zijn om te wonen, te leren en te werken. De gemeente Roosendaal en projectontwikkelaar BVR hebben dinsdag hun eerste globale plannen gepresenteerd aan omwonenden.

Het gebied gaat Groot Mariadal heten en de tuin die nu nog gesloten is, moet een open tuin worden waar iedereen gebruik van kan maken. Op de plek waar basisschool Jeroen Bosch en kinderopvang Kober zitten komt een nieuw Kindcentrum Jeroen Bosch. Daar komen ook woningen bij. Net als rond het nieuwe stadhuis, HUIS van Roosendaal, waar ook woningen gebouwd worden.

Gemeente tijdelijk in Mariadal

Voordat het gebied wordt aangepakt, verhuist eerst de gemeente Roosendaal naar Mariadal. Tijdens de verbouwing van het huidige stadhuis kunnen de ambtenaren hun werk doen vanuit het vroegere klooster. Als het nieuwe HUIS van Roosendaal klaar is, komt het klooster weer vrij voor herontwikkeling.

Van gesloten naar open ruimte

Wethouder Toine Theunis: “De gebiedsontwikkeling betekent veel voor de omwonenden, daarom vind ik hun betrokkenheid erg van belang. Een gebied dat jarenlang een zeer gesloten karakter heeft gehad, wordt opengesteld. Er worden woningen ontwikkeld en er komt meer dynamiek op deze plek in de stad.”

Plannen verder uitwerken

De gemeente en BVR werken de plannen voor het gebied nog verder uit. Ze willen hierbij zo veel mogelijk rekening houden met de wensen en ideeën van omwonenden. Aan het eind van het jaar zouden de uitgewerkte plannen dan gepresenteerd kunnen worden. Dan kan de gemeente ook beginnen om het bestemmingsplan aan te passen. Dat zal in het eerste kwartaal van 2020 zijn.