Roosendaal

Grote kans op extra bushaltes in Roosendaal bij school en nieuwe wijk

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal denkt dat de kans groot is dat er extra bushaltes bijkomen in de stad. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de VLP. Volgens Roosendaal ziet vervoersbedrijf Arriva mogelijkheden voor een extra halte bij de Avans Hogeschool. De gemeente gaat er bij de provincie ook voor pleiten extra bushaltes neer te zetten bij onderwijsinstelling Curio en de nieuwe wijk Stadsoevers.

Door: Bianca van Vugt

De kans dat er een extra bushalte komt bij de Avans Hogeschool in Roosendaal is groot. Het zou gecombineerd worden met de verplaatsing van de centrumhalte. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de VLP. “Voor beide bushaltes zijn gesprekken gevoerd met Arriva. Zij kunnen zich vinden in onze wens om de centrumhalte te verplaatsen en een extra halte nabij Avans en zien mogelijkheden dit in te passen in de dienstregeling en worden derhalve ook ingebracht bij de aanbesteding,” aldus de gemeente.

De provincie bepaalt hoe de basisdienstregeling van het openbaar vervoer er uit gaat zien. Maar de gemeente mag wel meepraten. “De gemeenteraden uit onze regio zijn in februari dit jaar uitgenodigd en bijgepraat door de provincie over het traject van gedeelde mobiliteit,” schrijven burgemeester en wethouders aan de VLP. “In het najaar zullen ook de gemeenteraden opnieuw door de provincie worden uitgenodigd om bij te praten en eventueel hun eigen aandachtspunten naar voren brengen.”

Roosendaal pleit voor haltes bij Curio en Stadsoevers

Roosendaal werkt ook samen met de buurgemeenten om het openbaar vervoer goed op elkaar af te stemmen. De provincie heeft bovendien in februari ook onderzoek gedaan onder reizigers in de regio. De VLP wilde weten of inwoners, bedrijven, reizigers en de gemeenteraad inspraak krijgen over de busroutes en -tijden. Maar dat zit er nog niet in. “Voor specifieke maatregelen, wijken en bedrijventerreinen is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de verschillende manieren van inspraak,” aldus de gemeente.

De provincie heeft de dienstregeling nog niet rond. Dus de gemeente Roosendaal weet nog niet voor welke haltes de provincie gaat kiezen. Al heeft de gemeente wel een voorkeur, zoals een halte bij Curio, het vroegere Kellebeek College. “Wel hebben we de provincie erop geattendeerd dat een halte nabij het Kellebeek en stadsoevers met ca 550 nieuwe woningen gewenst is en ook interessant kan zijn voor de nieuwe OV concessie,” schrijft de gemeente.

TNO onderzoekt veiligheid buurtbussen

De VLP wilde ook weten of de buurtbussen weer kunnen gaan rijden. De buurtbussen waren tijdelijk stilgezet vanwege de coronacrisis. De VLP denkt dat er best mogelijkheden zijn om ze veilig te maken, bijvoorbeeld door schermen in de bussen te plaatsen. Volgens de gemeente wordt daar naar gekeken: “Om dit moment onderzoekt TNO de veiligheid (kuchschermen) van de buurtbussen. Om de passagiers en (vrijwillige) chauffeurs te beschermen zijn de buurtbussen tijdelijk (in elk geval tot 1 oktober) opgeheven.”

Het is niet duidelijk of de buurtbussen meteen weer gaan rijden als blijkt dat kuchschermen veilig genoeg zijn. De gemeente Roosendaal geeft ook niet aan wanneer het TNO-onderzoek is afgerond. Maar tot die tijd krijgen de inwoners korting op ander vervoer. “Reizigers hebben de mogelijkheid gekregen te reizen met de regiotaxi tegen WMO-tarief,” aldus de gemeente Roosendaal.

Lees ook: VLP stelt vragen over busvervoer en buurtbus