Halsteren

Halsterse schooldirecteur vraagt aandacht voor verkeerssituatie

Foto: Vincent Krijtenburg

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Er ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties rondom de tijdelijke locatie van basisschool de Biezenhof. De directeur, Jan Bruijs, vraagt aandacht voor het probleem. Volgens hem is het geen onwil, maar weten weinig mensen dat er nu een school zit aan de Wouwseweg.

Door: Roland Pijnen

Het schoolgebouw van de Biezenhof was aan vernieuwing toe. Voor de bovenbouw bood het renoveren van hun plek in de school niet genoeg vernieuwing om decennia door te kunnen gaan, in tegenstelling tot de onderbouw, en dus moest er noodgedwongen les worden gegeven op een andere locatie.

De Biezenhof is blij met deze tijdelijke locatie, maar doordat veel mensen zich niet realiseren dat er een school op deze locatie zit, ontstaan er gevaarlijke situaties. Directeur Bruijs maakt zich zorgen om de verkeersdrukte die rond de klok van half negen, kwart voor twaalf, een uur en kwart over drie bij de school plaatsvindt. Tot aan de kerst zal de bovenbouw noodgedwongen les moeten krijgen in het voormalige kantoorgebouw en dus trok hij aan de bel bij de gemeente, de wijkagent en de media.

Oplossingen

Het liefste ziet Bruijs een zebrapad voor de school, maar dat werd afgeraden door verkeersdeskundigen. Wat wel nuttig bleek, is het plaatsen van verkeersborden die automobilisten erop wijzen dat er kinderen zijn die over kunnen steken. Het team van leerkrachten begeleidt de kinderen veilig naar de overkant. De school heeft aan ouders gevraagd om zich aan te melden als klaar-over. Naast oplettendheid van automobilisten, wordt ook de oplettendheid van leerlingen gevraagd.