West-Brabant

Haringvlietbrug nacht dicht als voorbereiding op afsluiten van enkele rijstroken

Haringvlietbrug

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Het zal de komende jaren een stuk langer duren om vanuit het zuiden het Hollands Diep over te steken. Want de Haringvlietbrug heeft een nieuwe klep nodig, maar die is pas in 2023 klaar. En tot die tijd moet de brug beschermd worden tegen de zware trillingen van het verkeer. Daarom komt er een maximum snelheid van 50 kilometer per uur. De brug blijft wel open. Behalve de eerste nacht, want dan moeten alle verkeersmaatregelen neergezet worden. Hiervoor is de Haringvlietbrug helemaal dicht van zondag 25 juli 21.00 uur tot maandag 26 juli 05.00 uur.

Vanaf maandag 26 juli mag je op de Haringvlietbrug nog maar maximaal 50 kilometer per uur rijden. En er is dan in elke rijrichting nog maar één rijstrook open. Rijkswaterstaat moet daarom zondag op maandag nacht de bebording en barriers neerzetten om het verkeer in goede banen te leiden. Tijdens deze werkzaamheden is de Haringvlietbrug afgesloten voor al het snelle verkeer. De parallelbaan blijft wel open, maar voor brommers, fietsers en landbouwverkeer.

Dit zijn de omleidingen

Verkeer dat vanuit Rotterdam richting Bergen op Zoom wil, kan omrijden via de A15, A16, A17 of A59. Andersom, dus vanuit Bergen op Zoom richting Rotterdam is de omleiding via de A59/A17,A16, A15. Kom je vanuit Rotterdam richting Zierikzee dan is de omleiding langs de A15 en N57. In de omgekeerde richting rijd je dus via de N57 en de A15.

De Haringvlietbrug is hard toe aan een opknapbeurt. Het is de bedoeling om de klep van de brug te vervangen in 2023. Die klep is nodig om de brug open te kunnen zetten voor de scheepvaart. Maar er zijn al vóór 2023 maatregelen nodig om de weg veilig te houden. “Het rijdek van de brug bestaat uit aluminium platen die met klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. Het gaat om 210 platen en 700 klemmen. De klemmen trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt,” laat Rijkswaterstaat weten.

Wekelijks de klemmen vastdraaien is niet genoeg

Door minder verkeer tegelijk over de brug te laten rijden en minder snel, zijn er minder trillingen. “De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt,” aldus Rijkswaterstaat. Het was in eerste instantie de bedoeling om de klemmen te vervangen, waarmee de aluminium platen aan de klep van de brug vastzitten. “Er zijn nieuwe klemmen ontworpen en aangebracht die beter bestand zouden moeten zijn tegen de trillingen, maar deze leveren niet het gewenste resultaat.”

Rijkswaterstaat heeft lange tijd elke week inspecties uitgevoerd op de brug en klemmen aangedraaid als dat nodig was. Maar dat vindt Rijkswaterstaat niet meer genoeg. Daarom gaan er rijstroken dicht en mag je nog maar 50 kilometer per uur. “Zonder aanvullende maatregelen wordt de kans steeds groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug. Dit levert een potentieel gevaar op, niet alleen voor de scheepvaart maar ook voor het wegverkeer. Om een veilig gebruik van de brug tot aan vervanging van de klep in 2023 te garanderen is daarom besloten tot deze maatregel.”

Rijkswaterstaat verwacht forse files op A29 en A16

Het vervangen van de klep en het opknappen van de brug gaat al gauw een jaar of zes duren. En dat terwijl de Haringvlietbrug een belangrijke verbinding is tussen het zuiden en het gebied boven de rivieren. Rijkswaterstaat beseft dat weggebruikers hier veel overlast van zullen hebben. “Het afsluiten van één rijstrook op de Haringvlietbrug voor het wegverkeer zal leiden tot forse files op de A29 en op de A16 (uitwijkroute). Dit heeft veel impact op de bereikbaarheid van een groot gebied, niet alleen in Zuid-Holland maar ook in Zeeland en Brabant.”

Rijkswaterstaat hoopt de overlast te beperken door uitgebreid te communiceren over de werkzaamheden en actuele reisinformatie te geven. “Rijkswaterstaat onderzoekt daarom in nauw contact met provincies, gemeenten, veiligheidsregio’s en brancheorganisaties hoe de overlast voor de (vaar)weggebruikers zoveel mogelijk verminderd kan worden.” De extra reistijd rond de Haringvlietbrug zal op werkdagen tijdens de avondspits zo’n 30 minuten zijn.

Parallelweg gesloten voor snel verkeer

Weggebruikers die het gebied kennen, zullen de sluiproute willen gebruiken: de parallelrijbaan op de Haringvlietbrug. Maar Rijkswaterstaat wil dat voorkomen. Daarom gaat de parallelbaan dicht voor snel verkeer. Die weg blijft alleen open voor bromfietsers, fietsers, gehandicaptenvoertuigen en landbouwvoertuigen. “Ook hulpdiensten, huisartsen en verloskundigen mogen gebruik maken van deze parallelbaan,” aldus Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat heeft een speciale webpagina over de maatregelen op de Haringvlietbrug. Hierop vind je informatie, het laatste nieuws over de maatregelen, de hinder voor de scheepvaart en weggebruikers en veelgestelde vragen.

Lees ook: Herstel Haringvlietbrug gaat 6 jaar duren: ‘Wachten op megafiles’