Etten-Leur

Henriëtte reist met de Nieuwe Denktank door heel Nederland om te debatteren over actuele problemen

Henriëtte van Hedel, secretaris van de Nieuwe Denktank.

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

De wereld van de politici in Den Haag samenvoegen met de wereld van de Nederlandse burger. Dat is het doel van de Nieuwe Denktank. Vrijwilligers van de organisatie reizen door heel Nederland met het Politiek Café, waarin ze het gesprek aangaan met andere mensen over onder andere stikstof, pensioen en andere crisissen in Nederland. Donderdag is de Nieuwe Denktank in Etten-Leur.

De Nederlandse politiek zit vast in een soort fuik, verklaart secretaris Henriëtte van Hedel. “Daarom hebben we met een grote groep politiekverweefde burgers de Nieuwe Denktank opgericht.” Leden van de Nieuwe Denktank brainstormen meerdere keren per week met elkaar over actuele onderwerpen, zoals stikstof, pensioen, zorg en onderwijs. “Hierbij creëren we onze eigen visie en oplossingsrichting, maar deze toetsen we graag bij andere burgers.” En zo is het Politiek Café ontstaan.

Politiek Café

Tijdens het Politiek Café komen verschillende sprekers aan het woord over actuele onderwerpen. “Dat zijn meestal mensen uit onze werkgroepen, maar we hebben vaak ook een gastspreker.” Donderdag is die gastspreker Jan Lonink, hij is oud-burgemeester van Terneuzen en voormalig voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland. “Hij spreekt dan vooral over het functioneren van de Nederlandse politiek. Over hoe de macht en tegenmacht hier werkt, en dan met name tijdens tijden van crises.”

Een andere spreker die naar Etten-Leur afreist is Quinten Pluymaekers. Hij is onder andere co-auteur van het DND-stikstofrapport ‘Stikstof: van technocratische tunnelvisie tot realistisch rentmeesterschap’. Hij bespreekt het ‘modeldenken’ en het ‘bureaucratische moeras aan de hand van de stikstofcrisis’, en vertelt meer over het actuele pensioendebat.

Het gesprek aangaan

Na de korte presentaties van de sprekers, is er tijd om hierover te discussiëren. “We zijn namelijk benieuwd of onze oplossingsrichtingen maatschappelijk gedragen worden.” Aan de hand van deze discussies wordt invulling gegeven aan verdere oplossingen voor de besproken onderwerpen. “Het valt ons op dat de beleidswerkelijkheid in Den Haag anders is dan die van ons. Die nu verschillende werelden, willen we graag weer op elkaar aan laten sluiten.”

Tijdens eerdere poltieke cafés kwam er veel herkenning vanuit het publiek. “En tegelijkertijd hoorden we ook het onbegrip. We horen vanuit Den Haag steeds het excuus dat iets niet mag van Brussel, terwijl ze zelf ook aan die tafel zitten. Een ander excuus is ze de wetenschap volgen, maar wat is hun eigen visie op een probleem? Die lijken ze niet te hebben. Zo blijven we hobbelen van crises naar crises.”

Commitment

Het werk van de Nieuwe Denktank zit er voorlopig nog niet op. “De kerngroep heeft het commitment uitgesproken om hier in ieder geval het komende decennium mee bezig te blijven.” En dat gaat ook hard nodig zijn. “De huidige politici zitten zo in een tunnelvisie, dat gaat niet zomaar veranderen. Wij hopen hiermee ons geluid te laten horen, en input te leveren voor de actuele problemen die onze maatschappij kent.”

Het Politiek Café start donderdag om half acht ‘s avonds in The Mayor op de Markt 40 in Etten-Leur. Aanmelden kan via: [email protected].