West-Brabant

Herstructurering van de WVS is een feit

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert hebben donderdag een akkoord bereikt over de herstructurering van de WVS. Bij Intratuin in Halsteren werd het plan gepresenteerd.

Aanleiding voor de hervorming van de WVS is de start van de Participatiewet per 1 januari 2015. Daarbij kregen gemeenten de zorg voor een grotere doelgroep, moest de instroom in de sociale werkvoorziening worden afgebouwd en verminderde bovendien de rijksbijdragen.

Bijstandsgerechtigden in negen West-Brabantse gemeenten krijgen binnenkort een leerwerktraject aangeboden bij het werkvoorzieningschap. De WVS-groep wordt dus omgevormd van een productiebedrijf naar een leerwerkbedrijf. Daarbij komt de focus te liggen op het aanbieden van leer-werktrajecten. Via deze trajecten worden werkzoekenden die niet meteen in een gewone baan kunnen instromen, begeleid in het (weer) leren werken.

De negen colleges gaan het plan dat donderdag 19 januari is gepresenteerd, nu in een aantal stappen voorleggen aan de gemeenteraden. Naar verwachting doen de raden hierover in april uitspraak.